Rädda den personliga assistansen!

Regeringen har gett Försäkringskassan klartecken att införa månadsvis redovisning, i stället för halvårsvis redovisning av det förhöjda timbeloppet i assistansersättningen. Det gör livet omöjligt för oss som är helt beroende av personlig assistans för att kunna leva våra liv. 

Pengarna räcker då inte till att introducera och utbilda våra assistenter, arbetsleda assistenterna och till att betala avtalenlig lön och OB-ersättning vid storhelger och nattetid. 

Varken regeringen eller Försäkringskassan har gjort någon konsekvensanalys av hur förslaget kommer att drabba den enskilde.

Beslutet sparar på sin höjd en halv procent av statens kostnader för assistansersättningen, den halva procent som staten redan har kontroll över, eftersom varje krona redan redovisas, fast halvårsvis. Resultatet för oss, ca 1 500 medborgare är ett liv där personlig assistans blir omöjligt och därmed möjligheten till ett självvalt liv.

Skriv under för att rädda assistansen för oss som har störst funktionsnedsättningar! 

Se filmen som angår oss alla!

Namninsamlingen adresseras till Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Finansminister Magdalena Andersson samt Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler