2018 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand

Vi är ett flertal föreningar för svenskar boende i Thailand och gemensamt för medlemmarna är att de bor stora delar eller hela året i Thailand. Dessa föreningar försöker på olika sätt övertyga svenska myndigheter om att sjukvården för svenska skattebetalare som bor i eller besöker Thailand skall betalas genom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet eftersom vi alla betalar skatt (Sink-skatt eller normal skatt) i Sverige. Idag betalas bara sjukvården från Sverige om man bor i ett EU-land eller

Skapad: 2016-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2708 1800
2018 160 99

Ja till Gruva i Jokkmokk

Hej!Vi är ett gäng individuella så kallade ja-sägare som på detta sätt vill visa vad vi har för utgångspunkt för ett säga ja till en gruva i Kallak. I Sveriges näst största kommun till ytan är vi snart endast 5000 innevånare. För Jokkmokks överlevnad som egen kommun behöver vi få en lite större motor som kan driva verksamhet med ett större antal anställda människor. Oavsett om det är lokalt anställda eller influgna. Man brukar säga att en gruvarbetare skapar arbetstillfälle för ca två och en hal

Skapad: 2013-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1040 953
2018 154 132

Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag som hjälper familjer istället för att bryta familjer!!!

Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag istället, baserad på värme, omtänksamhet, och en vilja att hjälpa istället för att splittra familjer, en lag direkt baserad på Barnkonventionen och FNs Mänskliga Rättigheter.   VI UPPMANAR ALLA ATT SKRIVA UNDER PROTESTLISTAN VARE SIG DU ÄR DRABBAD ELLER INTE!   I Sverige idag får lekmän bestämma om en familj ska brytas upp på grund av att folk gör anonyma orosanmälningar eller att barnen uttrycker sig på fel sätt så får Socialtjänsten igång röda lampan och

Skapad: 2015-05-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1235 1197
2018 150 146

Låt Fahim stanna i Sverige!

Fallet FahimFör ett drygt år sedan rördes hela Europa till tårar av bilden på den drunknade treåringenAlan Kurdi. Medmänskligheten i vår värld vaknade. Men det var snart över,EU:s gränser stängdes och i Sverige behövde vi ”andrum” från floden av hjälpbehövandesom flydde via livsfarliga vägar från våldets världar.Vi började prata om dessa människor i volymer och procent.Det är ju ett sätt att avhumanisera människorna det faktiskt handlar om och jag vill med denna text sätta käppar i det hjulet.Ja

Skapad: 2016-12-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 591 566
2018 148 135

Rätt till vård för personer med lipödem

  Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.   Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte kan ha sina barn i knät på grund av smärtan i lår och ben. Andra har mycket värk i kroppen och så st

Skapad: 2016-01-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1278 1255
2018 125 123

Förskoleupproret Malmö

Förskoleupproret Malmö Vi är förskolepersonal, föräldrar, barn, fackligt aktiva och övriga sympatisatörer i Malmö som vill ha bättre förskolor och arbetsvillkor för all förskolepersonal på Malmös förskolor. Vårt fokus är mindre barngrupper, men vi har även andra krav för att förbättra Malmö Stads förskolor! Vi förstår att rikare områden i Malmö kanske har det bättre ställt på sina förskolor än förskolor i centrala Malmö och socialt ekonomiskt utsatta områden. Därför uppmanar vi politikerna i kom

Skapad: 2015-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 278 277
2018 114 113

Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu

I ett gemensamt upprop kräver företrädare för politiska partier, föreningsliv och näringsliv att alla utvisningar till Afghanistan omgående stoppas på grund av det försämrade säkerhetsläget. Undertecknarna uppmanar Migrationsverket att lyssna på FNs larmrapport som säger att skyddet av civila har kraftigt försämrats och att Sverige bör följa de tyska delstater som har stoppat utvisningar till Afghanistan. Enligt FNs rapport om skyddet av civila i den väpnade konflikten i Afghanistan från 2016 h

Skapad: 2017-03-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2042 1985
2018 111 109

Vi som vill ha pendelbåtslinje från Hässelby Villastad - Sthlm City

  Upprop för pendelbåt mellan Hässelby Villastad och Stockholm City! Landstinget utreder om fler pendelbåtslinjer inom Storstockholms Lokaltrafik, SL. Ett av alternativen är Järfälla - Sockholm City och vi yrkar på att denna linje ska bli verklighet och den även ska ha ett stopp vid nyrenoverade Berghamns Brygga i Hässelby Villastad. Det finns flera argument för att båten ska stanna till i Hässelby, dels för det är dåliga förbindelser med kommunala medel framförallt från Hässelby Villastad där

Skapad: 2017-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 668 659
2018 108 106

Vi kräver en Folkomröstning för Sverige lämnar Europeiska Unionen

Vi har ansett redan inför eu-inträdet för över 20 år sedan att vi borde bilda en Nordisk Union av våra fem länder istället! Tillsammans har vi i stort sett allt vi behöver, kunskap, arbetsamt folk, naturtillgångar av olika slag, etc. Vi har samma slags kultur och även tro, vi har inga problem med att förstå varandra och samarbetet finns ju redan genom Nordiska rådet, vi skulle bli en maktfaktor.Vi kan fortfarande ha handelsavtal med övriga länder i världen såsom vi hade innan eu-hysterin började

Skapad: 2016-11-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 759 744
2018 106 105

Ge Max sin bromsmedicin

Max Lindvall lider av en sällsynt sjukdom, Duchennes Muskeldystrofi, som gör att Maxs muskler blir svagare och svagare. Det finns medicin som bromsar förloppet. Men sedan några dagar är rekommendationen att Max inte bör få den. Max familj har kämpat outtröttligt och klarar snart inte mer.  Vi som initierar denna namninsamling vill och hoppas att Västra Götalandsregionen tar ett nytt beslut kring Max Lindvall och hans rätt till sin bromsmedicin. Max ska ha en god livskvalitet och möjlighet till e

Skapad: 2017-10-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2877 2774
2018 106 99

Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Visste du att kvinnor och män (mest unga kvinnor) över 3000 gånger per år binds fast i bältessäng inom svensk psykiatri? Till detta säger allt fler nu NO MORE. Vi vill att all bältesläggning ska avskaffas och att det ska arbetas intensivt för att finna alternativ till denna, som vi anser vara, förlegade tvångsmetod som kan liknas vid tortyr och skada människor för resten av livet.Psykiatrin behöver hjälp och vi vill att det skall satsas massivt på vidareutbildning av psykiatripersonal i ett skon

Skapad: 2014-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1366 1333
2018 104 102Facebook