VEDSPISUPPRORET

Vedspisens glöd är hjärtat i svensk byggnadskultur. Eldstaden är inte bara en del av det goda livet. Den är förutsättningen för överlevnad på landsbygden, i vardag och i kris. Gjutjärnsspisar och kaminer är levande minnen av den industri som en gång byggde välstånd och utveckling.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att stoppa andrahandshandeln med vedspisar. Kontentan av det så kallade miljöarbetet har blivit att endast nytillverkade ekodesignspisar får säljas, köpas och installeras. För enskilda äldre kaminer och köksspisar bryr man sig inte alls om faktiska utsläpp utan ställer samma krav på testning och CE-certifiering som företag måste betala för när de vill ha ut en ny produkt på marknaden. Förödelsen fullkomnas med en skrotningspremie på vårt kulturarv. Inga mätningar eller överväganden motiverar åtgärderna.

Vi kräver ett tydligt nationellt skydd för historiska vedspisar, i form av ett generellt typgodkännande eller ett generellt undantag. Våra spisar ska brukas och återinstalleras den livstid de har och inte skrotas för tillväxtens skull. Stöd från myndigheter tar vi gärna emot i form av renande och effektiviserande innovationer och insatser.

I det Svenska industrisamhället föddes Järnspisen ♡