#ståuppförkulturskolan -mot nedskärningarna i kulturskolan.

Under veckan röstades landets budget för 2019 igenom. Enligt den antagna budgeten skall 100 miljoner försvinna från Sveriges kultur- och musikskolor. 

Dessa 100 miljoner skulle ha använts för att sänka avgifterna till kulturskolan eller att nå ut till nya målgrupper. Inte sällan har dessa satsningar riktat sig mot särskilt utsatta områden och målgrupper som traditionellt sett inte nås av kulturskolans verksamhet. El Sistema är ett exempel, bland många sådana satsningar, där musiken är vägen till ett sammanhang, delaktighet och inte minst en meningsfull tillvaro. 

Att lära sig att spela ett instrument eller uttrycka sig genom röst, rörelse, bild eller film bör inte vara ett privilegie för ett fåtal. En problematik som Kulturskolan varit väl medveten om länge och arbetar hårt för att förändra. De senaste årens satsningar är fortfarande relativt unga och framgångarna är svåra att mäta i kronor. Men vill man hitta exempel på vad kulturskolan har betytt för svenskt kulturliv så behöver man inte leta länge. 

Skriv under denna namninsamling för att få Sveriges beslutsfattare i riksdag och kommuner att förstå att risken med att skära för hårt i den svenska kulturskolan. Det är framtidens kulturliv som står på spel! 

Bakom initiativet står privatpersoner, artister, kulturutövare, kulturskolelärare och den partipolitiskt och religiöst obundna föreningen Musiker Mot Rasism. 


Privatpersoner, artister, kulturutövare, kulturskolelärare och Musiker Mot Rasism    Kontakta namninsamlingens skapare