Upprop mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten, från Sveriges genusforskarförbund

Upprop mot nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten

Vi i Sveriges genusforskarförbunds styrelse är starkt emot en eventuellt kommande nedläggning av jämställdhetsmyndigheten. Som genusforskare bidrar vi med kunskap, perspektiv, metoder och inte minst kritisk granskning av jämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten är ett uttryck för att åtminstone frågan om ojämställdhet mellan könen fått politiskt erkännande. 

Att lägga ned myndigheten, utan föregående utredning om hur arbetet ska utföras istället, är ett uttryck för att den politiska ambitionsnivån att arbeta med jämställdhet har sjunkit radikalt. I en tid då demokratiska värden är utmanade runt om i världen är detta ett allvarligt bakslag. Vi vet att det finns krafter som allvarligt vill begränsa arbetet för fördjupad demokrati och ökad pluralism. Hotet om nedläggning av den nya jämställdhetsmyndigheten, som blev invigd för mindre än ett år sedan, måste också ses i detta sammanhang – det vill säga som ett uttryck för ökat politiskt inflytande av etnonationalistiska och starkt konservativa rörelser som återfinns runt om i världen.  

På måndag kommer riksdagens arbetsmarknadsutskott att ta beslutet om jämställdhetsmyndigheten ska läggas ned. Vi vill därför uppmana er som genusforskare och genusvetare och alla andra som anser att det är viktigt med jämställdhetsmyndighetens arbete, att maila till de politiker som sitter i detta utskott och understryka vikten av att denna myndighet finns kvar, följ länken: http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/

OBS! Uppropet löper på tills vidare. 27.000 underskrifter överlämnades fysiskt till utskottet inför sammanträdet 17 december. 


Sveriges genusforskarförbund    Kontakta namninsamlingens skapare