#pressatläge — namninsamling

7C8530AC-83A5-41BE-BE68-2C663A781147.jpeg

”Politisk förändring sker när civila engagerar sig.”
(Malin Nilsson, IKFF)

Vi kräver ett helhetsgrepp om förskolan med stora förändringar.

SYFTET med #pressatläge:
Att med kraft påvisa vår situation i förskolan.

MÅLET med #pressatläge:
Att få beslutsfattare och politiker till dialog och samarbete med fack och profession om beslut kring en likvärdig och hållbar förskola.

VÅRA KRAV

  • Barngrupper lagstadgas
  • Barngruppsstorleken: max 12 barn i yngrebarnsgrupp, 1-3 år,max 15 barn i äldrebarnsgrupp, 3-5 år
  • Personaltäthet: max 4 barn per pedagog, 1-3 år; max 5 barn per pedagog 3-5 år.
  • Tydliggör och likställ planeringstid för förskollärare och arbetslaget över hela landet
  • Ta bort kringuppgifter för förskollärare och barnskötare
  • Balansera lönerna

Vi uppmanar härmed våra kollegor - förskolechefer, förskollärare och barnskötare - samt vårdnadshavare, barnpsykologer och övriga som vill påverka situationen i förskolan:
Skriv under namninsamlingen för en hållbar framtid i förskolan! Det är våra barn det gäller.

Nu tar tystnadskulturen inom förskolan stopp!
• Nu går vi samman och mobiliserar oss!
• Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna!

För i förskolan är det #pressatläge