2017 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Alla ska ha rätt att få åka på utbytesresa

Målsättning med denna namninsamling: Att Kungsholmens västra gymnasium inte inleder samarbeten för utbytesresor där alla människor inte kan delta, samt att andra skolor inte gör samma sak och följer läroplanen. Kungsholmens västra gymnasium har erbjudit att 10 personer från franska klasserna ska få åka på  en utbytesresa i Februari till Frankrike. Det som krävs för att få åka är bra betyg, bra närvaro och en intresseanmälan. Nu har det dock kommit fram att på den skolan i Frankrike dessa 10 elev

Skapad: 2017-12-14 Statistik

Rädda Pumphuset i Järla Sjö

Namninsamling mot rivning av Pumpprovningen i Järla Sjö Vi ber nämndens ledamöter avslå ansökan om rivning och visa respekt för bevarandet av Järla sjös industri- och kulturhistoriska värde somgestaltas genom det vackra huset ”Pumpprovningen” från 1896. Vi vill att nämnden lyssnar på medborgare och opinionen i denna fråga.

Skapad: 2017-08-27 Statistik

Låt Wasil stanna!!

Wasil Karimi är en av de snällaste, mest respektfulla och mest ambitiösa människorna jag känner. Han har på två år lärt sig att prata flytande svenska väldigt bra, han kan prata engelska bra och har fått tillräckligt bra betyg i språkintroduktionskurs som har samma kriterier som i 9an i grundskolan för att komma in på gymnasium. Han tränar volleyboll och satsar stort. På Solna Gymnasium går han en nationell idrottsutbildning. Wasil är ambitiös och är alltid fokuserad på sin uppgift. Han ser allt

Skapad: 2017-12-20 Statistik

Låt våra lärare stanna!

Idag (2017-12-06) fick vi beskedet att minst 3 av våra lärare måste omplaceras efter jul på grund av nedskärningar i vår budget. Beslutet tog oss väldigt hårt, särskilt eftersom att vi fick veta samtidigt som lärarna och både dom och vi blev otroligt chockade, ledsna och förstörda. Vi har goda relationer med våra lärare och vi förstår att det är svårt att få det gå ihop ekonomiskt att ha en liten högstadieskola - men det känns fel att det ska drabba oss. Lärarna är viktiga för oss, de är mer än

Skapad: 2017-12-06 Statistik

Vi vill ha folkomröstning om vinster i välfärden!

Alla ni som vill att vi ska folkomrösta om vinster i välfärden,skriv på denna namnunderskrift! Vi som står för denna namninsamling är "vanliga människor" som vill ha en fungerande välfärd för alla och få bort vinsterna ifrån välfärden! Alla pengar som ska gå till skolan, vården och omsorgen ska gå dit och inte hamna på privata konton, i Panama eller liknande. Vi vill med dessa namnunderskrifter påverka våra folkvalda om att vi, svenska folket mååste få bestämma om våran framtid som är viktig för

Skapad: 2016-10-09 Statistik

HERKULES- Stället att aldrig tröttna på!

Herkules har som ni kanske vet blivit uppsagda från sitt hyreskontrakt. Anledningen är att Fastighetsägaren vill ha in en annan verksamhet i lokalen. Han säger att han måste strukturannpassa sig. Herkules är en viktig instution i Lund anser vi, ett ställe där vi blir väl omhändertagna, sedda och där vi känner oss trygga, ett ställe vi verkligen kan slappna av på och ha kul. Hit återvänder vi gärna gång på gång. En fastighet tillhör fastighetsägaren, därav titeln. Ungefär där stannar väl juridike

Skapad: 2017-09-03 Statistik

Namninsamling mot planer på större bebyggelse kring Björlanda:

Planer denna namninsamling motsätter sig: Byggnation av bostäder vid Hovgården alternativt Lexby samt Storegården.Vid Hovgården alternativt Lexby diskuteras i dagsläget en byggnation av temporära bostäder för upp till 300 invånare. Det förs även diskussioner om markanvisning med Magnus Månsson Fastighets AB för 48 bostäder vid Storegården. Dessa nya större koncentrationer av bostäder motsätter vi oss via denna namninsamling.  Information Tidigare beslut: I dagsläget finns en markanvisning och pl

Skapad: 2016-12-16 Statistik

Låt Hasib Khowaja (Lindesberg) få stanna i Sverige!

UPPDATERAD TEXT!! Hjälp oss att skriva på och att dela detta inlägget så att vi får ihop 1000 underskrifter. Dessa kommer vi sedan att visa för myndigheter och media för att Hasib ska få stanna i Sverige ❤️ Tänk om -Tänk mänskliga rättigheter!! Hasib fyllde 18 år i dagarna. Han har precis som många andra blivit uppskriven i sin ålder. Då Hasib fått avslag på sin överklagan efter det första beskedet om nekande till uppehållstillstånd är vi alla som känner Hasib oroliga för vad som ska hända med d

Skapad: 2017-04-11 Statistik

Förbjud nazistiska organisationer

De senaste åren har ­nazistiska partier ­öppet spridit sitt hat­­ med ­samhällets stöd. ­Det är dags att sätta ned foten och stå upp för alla ­människors lika värde och rätt.  Jag kräver att: Riksdagen förbjuder nazistiska organisationer i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD)* Skattepengar inte ska gå till bidrag till nazistiska, rasistiska, antidemokratiska eller homofoba organisationer. Underskrifterna kommer att lämnas över till svenska regeringen hösten 2017.      

Skapad: 2017-06-11 Statistik

AMNESTI till afghanska ungdomar!

Låt alla ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige före 20161231 få uppehållstillstånd NU! 

Skapad: 2017-01-31 Statistik

Sluta sälja raketer , tänk på rädda djur och människor

Jag vill få stopp på alla dessa raketer som säljs, det skadar båda miljön, djur och människor. Varför inte tänka på alla djuren för en gångs skull som sitter intryckta i hörn och skakar och som kanske senare dör av rädsla på nyår? Eller dom ungdomarna som leker med raketer och skadar en kompis. Skriv under för att sätta stopp på denna skit NU så bidrar ni något stort till både era egna djur och med människor och till en bättre miljö.

Skapad: 2017-12-28 Statistik

Professionella behandlare för förnyat avtal mellan Ericastiftelsen och SLL

Ericastiftelsen har under drygt 50 års tid bistått BUP Stockholm, som expertresurs inom psykologisk behandling av barn och unga. Stiftelsen kännetecknas av ett djupt engagemang för barns perspektiv och rättigheter, och i dess regi bedrivs även forskning inom psykologisk behandling av barn och ungdomar, samt en kvalificerad utbildningsverksamhet, som av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har lovordats för dess djupa förankring i modern forskning. Ericastiftelsens behandlingsarbete håller hög kvalit

Skapad: 2017-12-04 Statistik

Protest till Värmdö Kommun angående avloppsvattnet som släpps ut i Torsbyfjärden

Värmdö Kommun tömmer avloppasvatten rakt ut i vattnet vid Torsbyfjärden. Mängder av avföring, urin, tamponger och annat åker rakt ut till stränderna där på sommaren det badar Värmdöbor. Motsvarande en simbassäng.  Det här händer när det blir stopp vid pumpstationen vid Ålstäket och då pupas det ut i ett rör som leder ner till vattnet. Slangen ligger 60 meter från stranden. Allt släpps ut i grunt vatten och där vi bor.  Det har protesterats i omgångar från upprörda Värmdöbor som bor i de drabbade

Skapad: 2017-05-08 Statistik

Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Vi kräver en säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen! Barnen i 5 skolor/dagis (delvis utan staket) riskerar nu dagligen livet då en bussgata plötsligt öppnats för allmän trafik då en större väg stängdes pga tiotalet fastighetsägare upplevde störande trafikvibrationer.   Hjälp oss med denna namninsamling att få till stånd en förändring i området!                Trots hastighetsdämpande åtgärder upplever många att trafiken regelmässigt överträder hastighetsbestämmelserna, något

Skapad: 2017-03-09 Statistik

Försämra inte pendeltågstrafiken i Järvastaden och nya Ulriksdal

Nedan är ett öppet brev som jag har skickat via e-post till representanter ur den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun. Om du ställer dig bakom yrkandet att kommunen omgånde ska revidera sitt positiva ställningstagande till att halvera antalet pendeltågsavgångar under högtrafik från Ulriksdals Station, vänligen skriv under denna namninsamling för att göra vår röst hörd! Om Trafikverket i september skulle fatta beslut om att införa skip-stop trafikering så innebär detta ett stort bakslag

Skapad: 2017-07-20 Statistik

Rädda Söderala simhall

Varmvattenbassängen i Söderala är viktig för Söderhamns kommun, för både vuxna och barn. P g a mögelskador ska Söderhamns kommun nu besluta om de ska rusta upp eller riva simhallen.Söderala simhall är en viktig mötesplats för Söderhamns babysims medlemmar. Den används i habiliterings- och vattenträningssyfte för gravida och äldre, simskola, Rosenvallskolan utnyttjar simhallen, allmänbad fredagar och söndagar med mera. Simhallen finns till för alla Söderhamnsbor och den förgyller en levande lands

Skapad: 2017-05-04 Statistik

Rädda Humfryskolan!

Humfryskolan är en 6-9-skola i Malmö som blivit som ett hem för många kreativa barn och ungdomar. Sedan 2008 har skolan bedrivit verksamhet i lokaler på Tuborgsgatan. Nu hotas skolan av nedläggning för att det framkommit att uthyraren av skollokalerna, Castellum (tidigare Briggen) inte läste detaljplanen ordentligt 2008. I detaljplanen står att viss skolverksamhet får bedrivas i lokalerna, dock avsågs ej grundskoleverksamhet. Malmö stad har också nya riktlinjer som anger att varje skola måste ti

Skapad: 2017-05-19 Statistik

Rosavillan

Därför ska Yogabeat ha Rosa villanYogabeat vill köpa Rosa villan på Vätterstranden för att erbjuda kommuninvånarna en plats för friskvård och för att lyfta hela strandlivet. Vi har ett unikt koncept, stor kompetens och vi vet att vi kan vara en tillgång och en del i att locka fler turister och Jönköpingsbor till vår vackra Vätterstrand. Vi vänder oss till personer i alla åldrar och många kommer till oss för att bli hjälpta med stressproblematik, ryggont, migrän, kostomläggning, nedstämdhet, tröt

Skapad: 2017-08-17 Statistik

Låt Ali stanna i Sverige

Jag har just läst min vän Alis avslag från Migrationsverket. Det är fel och det är inhumant att utvisa honom. Vi hoppas att denna namninsamling kan bidra till en förändring i beslutet, och att Ali får stanna med sin familj i Sverige.  Ahmad, Ali och Heba är en fantastisk familj som kom till Göteborg hösten 2015. De har nu fått det tragiska beskedet att Ali fick avslag. Ali var 18 år när han kom hit och är idag 20 år. Familjen har kämpat sig igenom ett par tuffar år. Syskonens mamma dog strax inn

Skapad: 2017-11-29 Statistik

För ett tryggare Bålsta

Vi har helt enkelt fått nog angående den ökade kriminaliteten och ökade otryggheten i Bålsta. Vi medborgare i Bålsta kräver att våra folkvalda agerar och agerar nu. 

Skapad: 2017-08-16 Statistik