Låt våra lärare stanna!

Idag (2017-12-06) fick vi beskedet att minst 3 av våra lärare måste omplaceras efter jul på grund av nedskärningar i vår budget. Beslutet tog oss väldigt hårt, särskilt eftersom att vi fick veta samtidigt som lärarna och både dom och vi blev otroligt chockade, ledsna och förstörda.

Vi har goda relationer med våra lärare och vi förstår att det är svårt att få det gå ihop ekonomiskt att ha en liten högstadieskola - men det känns fel att det ska drabba oss. Lärarna är viktiga för oss, de är mer än bara lärare. I vår lilla skola är lärarna som våra vänner. När de omplaceras, drabbar det både vår trivsel och motivation. Vi känner oss inte längre motiverade till att arbeta hårt de kommande veckorna och ingen har lust till att delta på kommande lektioner som lärarna höll i. Om vi dessutom ska behöva ha lektioner i större klasser, känner vi att det drabbar vår skolgång och våra betyg. Att vara i större klasser leder till mycket sänkt arbetsro vilket gör det mycket svårt att koncentrera sig, detta gör det svårt att lära sig saker och därmed sänks betygen. Det är tack vare våra lärare som vår skola har höga meritvärden, det är tack vare våra lärare som eleverna på vår skola trivs och mår bra.

Vi förstår orsaken till att ni valt att göra detta, vi vet att vår skola har ont om pengar, men det måste finnas ett bättre sätt att lösa det. Ni har inte bara omplacerat några av våra favoritlärare, ni har minskat vår lust att gå i skolan. Detta leder även till mer stress för våra befintliga lärare, vilket leder till sämre undervisning för oss. Vi vill att våra lärare ska få stanna på skolan. Lösningen ni har kommit fram till, alltså att omplacera våra lärare, är en kortsiktig och okänslig lösning. Vi tycker att det är hemskt att våra lärare ska behöva omplaceras när de inte ens gjort något fel. 

 

Skriv gärna under vår namninsamling för att låta våra lärare stanna!