Rädda Pumphuset i Järla Sjö

Namninsamling mot rivning av Pumpprovningen i Järla Sjö 

Vi ber nämndens ledamöter avslå ansökan om rivning och visa respekt för bevarandet av Järla sjös industri- och kulturhistoriska värde som
gestaltas genom det vackra huset ”Pumpprovningen” från 1896. Vi vill att nämnden lyssnar på medborgare och opinionen i denna fråga.

http://byggnadsvard.se/media/zoo/images/Pumpprovningen-Foto-Jenny-Frejing-NVP_21070ab84b41f1fa479a2ecb1bad918a.jpg