Låt Ali stanna i Sverige

Jag har just läst min vän Alis avslag från Migrationsverket. Det är fel och det är inhumant att utvisa honom. Vi hoppas att denna namninsamling kan bidra till en förändring i beslutet, och att Ali får stanna med sin familj i Sverige. 

Ahmad, Ali och Heba är en fantastisk familj som kom till Göteborg hösten 2015. De har nu fått det tragiska beskedet att Ali fick avslag. Ali var 18 år när han kom hit och är idag 20 år. Familjen har kämpat sig igenom ett par tuffar år. Syskonens mamma dog strax innan de valde att fly från Kuwait. Mamman föddes i Fillipinerna och på grund av rastiska strukturer vägrade regeringen i Kuwait ge Heba och Ali medborgarskap där. Ali är nu utvisad till Fillipinerna, där han är medborgare men inte känner någon. I Alis avslag från Migrationsverket står det explicit att han riskerar förföljelse till följd av att han är muslim. Att utvisa Ali är inhumant!

Familjen behöver varandra! Ali behöver sin pappa och syster, och de behöver honom. De är livsnödvändiga för varandra. Hebas och Alis band som syskon är en livlina av kärlek på flera sätt. Det är fel och inhumant att splittra familjen. 

Det här är en namninsamling från människor som vägrar att familjen splittras. Vi vädjar om rättivsa, låt hela familjen vara kvar i Sverige.