Rädda Humfryskolan!

Humfryskolan är en 6-9-skola i Malmö som blivit som ett hem för många kreativa barn och ungdomar. Sedan 2008 har skolan bedrivit verksamhet i lokaler på Tuborgsgatan. Nu hotas skolan av nedläggning för att det framkommit att uthyraren av skollokalerna, Castellum (tidigare Briggen) inte läste detaljplanen ordentligt 2008. I detaljplanen står att viss skolverksamhet får bedrivas i lokalerna, dock avsågs ej grundskoleverksamhet. Malmö stad har också nya riktlinjer som anger att varje skola måste tillgodose 15 m2 skolgårdsyta per barn, vilket Humfryskolan inte når upp till. Kommunen gav 2015 ett ultimatum: finns inget förslag på nya lokaler klart innan augusti i år, måste skolan läggas ner i höst. Lokaler växer inte på träd i Malmö, och alla seriösa förslag på nya lokale
 har fallit, trots att Humfryskolan haft personal som de senaste månaderna jobbat heltid med att lösa situationen.

 

112 elever drabbas nu av nedläggningen. De gråter idag för att de inte vill söka sig till de överfulla kommunala skolorna, och för att en speciell pedagogik och fristad för dem går i graven. Detta är ologiskt, oprofessionellt, grymt mot de berörda barnen, och med politikerspråk, inte det minsta kostnadseffektivt. 

18491620_10155349395133044_3004448769640765582_o.jpg

Att lägga ner en fungerande verksamhet är dumt. Att lägga ner en välfungerande skola är en skam! 

 

Låt barnen få sina röster hörda!

 

Ge Humfryskolan dispens att finnas kvar i nuvarande lokaler tills ett annat hyreskontrakt upprättats!


Sandra Ingvarsdotter, Rädda Humfry    Kontakta namninsamlingens skapare