2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ta tillbaka hiphop-projektet till Midgård!

I flera års tid har eleverna i åk 2 på Midgårdsskolan i Umeå tagit del av ett hiphop-projekt där bland annat den kända rapparen Nathalie ”Cleo” Missaoui deltagit och utbildat eleverna i att skriva texter och uppträda på scen. Projektet har betytt väldigt mycket för många elever och har för många varit anledning nog att gå till skolan. Det har även satt Midgård på kartan och gett skolan ett mycket positivt rykte. Det har dock kommit fram till att Midgårdsskolans ledning beslutat att avbryta samar

Skapad: 2014-08-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 460 457
2014 460 457

Lärare mot avskedandet av Per Kornhall

Många lärare har blivit straffade för att de uttryckt och spridit kritiska synpunkter. Många lärare har blivit straffade eller förebrådda när de har deltagit i opinionsbildning kring skolan. Ännu fler lärare har tigit när de vetat med sig att de borde ha slagit larm. Tigit av rädsla för repressalier. Skolan är inte bara ett politiskt utan även ett professionellt ansvar. Tiger vi lärare inför missförhållanden, lagbrott och felprioriteringar är vi medskyldiga. Tiger vi lärare är vi negativa demokr

Skapad: 2014-06-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 459 447
2014 456 444

Förenkla anmälningsskyldigheten för talkoarbete

Från och med 1.7.2014 ska byggnadsentreprenader och uppgifter om de personer som arbetar på byggplatser meddelas till skatteverket månatligen. Detta gäller också föreningar som bygger och renoverar. Orsaken till dessa nya direktiv är att man vill bekämpa den gråa ekonomin. Skyldigheten att meddela träder i kraft då entreprenadsumman utan moms överstiger 15 000 € och det uppstår en gemensam arbetsplats, dvs fler än en entreprenör är verksam på arbetsplatsen. Om arbete görs på talko ska också de

Skapad: 2014-10-21

Period Alla länder Finland
Hela tiden 462 461
2014 455 454

Uteslut Jerker Nordlund ur Mp

Jerker Nordlund bör omgående uteslutas ur Miljöpartiet om partiet ska uppfattas som trovärdigt i dess strävan efter demokratiska värderingar och fred. I Miljöpartiets partiprogram kan man läsa: ” Inom den gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka det internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och samtidigt finna sätt att demokratisera den globala ekonomin.” Att kalla israel för sinnessjukt och därefter uppmana till en ”skyndsam och fredlig nedmont

Skapad: 2014-07-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 423 401
2014 422 400

Sverigefödda Barns Rättigheter

Sveriges Riksdag och makthavare!   Den som är född i Sverige, har växt upp här och t.o.m. börjat skolan är SVENSK och borde självklart erbjudas svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas status. Nu utvisar Sverige många barn i denna situation - till ett "hemland" de aldrig har sett och som föräldrarna känt sig tvugna att fly ifrån. Vi anser inte att detta är ett extremt krav - i t.e.x. USA får alla som föds i landet automatiskt amerikanskt medborgarskap. Dessutom behöver Sverige barn! Hjälp oss

Skapad: 2014-03-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 459 445
2014 420 407

Nej till en bandyhall

Genom att fylla i petitionen "Nej till en bandyhall" visar du din åsikt i frågan, om Kalix kommun ska bygga en bandyhall. 1. Fyll i uppgifterna. (Viktigt att allt fylls i, sen kan du alltid välja och vara osynlig om du vill) OBS! Det räcker med de 6 första siffrorna i ditt personnummer. 2. Sprid budskapet om denna petition. 3. Länka och dela. När vi har fått ihop mer än 10 % av de som är röstberittigade i Kalix kommun, lämnas petitionen in till kommunen med kravet om en kommunal folkomröstning.

Skapad: 2014-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 405 405
2014 405 405

Kvinnosim linköping

Vi är kvinnor i Linköping som anser att alla har rätt att lära sig att simma, oavsett bakgrund och förutsättningar, och vill därför att Linköping öppnar upp simhallen för kvinnosim. Kvinnosim är något självklart i ett tolerant, mångkulturellt samhälle. Kvinnosim innebär att badhuset på vissa tider bara är öppet för kvinnor. Vi kvinnor som önskar det här kommer från många olika länder – från Sverige, Irak, Turkiet, Iran, Kurdistan, Somalia och olika arabiska länder. Vi har olika mycket simvan

Skapad: 2013-11-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 414 413
2014 387 386

Cykelväg mellan Sandviken och Järbo

Jag vill ha en cykelväg som gör cyklandet säkrare mellan Järbo och Sandviken.  Järbos populärt ökar. Nyinflyttade är både barnfamiljer, de som är intresserade av omställning, och andra som söker ett naturnära boende. Många av oss som bor i Järbo jobbar i Sandviken och pendlar med bil eller buss idag. Få cyklar. Bussförbindelserna är knappa och passar ofta inte behoven. Dessutom arbetar många Sandvikenbor i Järbo som pendlar åt andra hållet.  Många pendlare vill cykla men vågar inte, då trafiken

Skapad: 2014-08-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 390 390
2014 384 384

Låt Nellie och Anna-Maria stanna!

        Hjälp Nellie och Anna-Maria i kampen att få stanna i Sverige! Nellie och hennes elvaåriga dotter Anna-Maria flydde från krigets Syrien, men även från en våldsam man och pappa. Familjen har nu bott i Sverige i snart två år. Anna-Maria går i skola och är engagerad i skolans elevråd. Hon tränar karate i byns idrottsförening. Hon har fått många kompisar och börjar så sakteliga må lite bättre. Nu har Migrationsverket beslutat att Nellie och Anna-Maria ska utvisas till Armenien. Trots att Ann

Skapad: 2014-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 379 371
2014 377 369

Det racker nu 2014

Vi kräver att politiker agerar och lagändrar så att våldsmakare kan identifieras, avhysas och straffas. Sluta värna om våldsmakarnas integritet. Inför övervakningskameror, maskeringsförbud, inställelsetvång för våldsmakare på matchdagar etc...‪Hjälp oss att skapa fysiska namnlistor runt om på landets alla arenor såväl som denna onlinenamninsamling.Listorna samlas in och skickas till politiker. Gå gärna med i Facebook gruppen #Det räcker nu och bjud gärna in dina vänner - men tänk på att de ska v

Skapad: 2014-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 355 350
2014 354 349Facebook