Djurförbud i NORDEN

När någon flyttar över en landsgräns i Norden och har ett förbud att ha djur i annat Nordiskt land, anser vi att förbudet ska gälla i ALLA NORDISKA ländet!!

Vi anser inte att det får vara så enkelt att slippa ett straff genom att flytta från ett land till ett annat. Vi anser att våra djur är så värnlösa att de måste skyddas på alla tänkbara sätt.

 Vi anser att lagen därför ska gälla inte bara i det land man fått straffet,utan följa den straffade i alla länder inom Norden.

Nordiska rådet har nu tagit upp detta i sin agenda. För att de ska förstå att vi alla ställer oss bakom detta så skriver vi under på att vi tycker detsamma.

För att våra djur ska slippa lida i onödan måste därför det här problemet belysas och vi som skriver under ställer oss helt bakom detta.