Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare

 

OBS! Denna petition är samma som finsk petition Ydinvoimaboikotti!

HUOM! Tämä adressi on sama kuin suomenkielinen Ydinvoimaboikotti!

http://www.adressit.com/ydinvoimaboikotti

 

 

Följande nackdelar och problem hör ihop med kärnkraften:

1. Det högaktiva avfallet avger livsfarlig strålning åtminstone i 200000 år. Man har fortfarande inte kunnat lösa problemet med slutförvaringen av detta avfall.

2. Produktionskedjan för kärnbränsle medför märkbara miljöskador.
(se t.ex:
)
Man försöker nu starta urangruvor även i Finland.

3. Varmvattenutsläppen från kärnkraftverken bidrar till
överväxtligheten i havet (alger mm) samt förorsakar även andra skador.

4. Tillgången på uran är begränsad och icke-förnybar.

5. Den stora mängd tillgänglig el som kommer ut på marknaden när nya
kärnkraftverk byggs minskar högst sannolikt elkonsumenters och
-producenters intresse för energieffektivisering.

6. Det är svårt att förutspå prisutvecklingen för kärnkraft.

7. Elproduktion baserad på kärnkraft är sårbar i krissituationer och
kärnkraftverk utgör lockande objekt för angrepp. Kärnanläggningar
utgör överhuvudtaget en risk för olyckor.

8. Ett kärnkraftverk kan innebära en risk för dem som bor i närheten
av det även då det fungerar normalt. I en undersökning som gjordes i
Tyskland 1980-2003 fann man att under 5 år gamla barn som bodde inom
skyddszonen för Tysklands 16 kärnkraftverk drabbades av leukemi
dubbelt så ofta som sådana som bodde längre bort. Den undersökning som
Finlands Strålsäkerhetsorgan STUK har genomfört kan inte förneka denna
risk eftersom det bara bor ca 100 personer inom motsvarande
skyddsområden i Finland.
Fennovoima planerar dock ett kärnkraftverk till Simo inom vars
skyddszon över 3000 personer är bosatta.

Vi som undertecknar denna petition undviker kärnkraftsel och produkter
från företag som som är delägare i kärnkraftsföretag. Sålunda försöker
vi undvika produkter och tjänster från följande företag:

- Elföretag: Fortum; Vattenfall; Fennovoimas delägare, dvs Alajärven
Sähkö, E.ON, Esse Elektro-Kraft, Etelä-Savon Energia, Haminan Energia,
Haukiputaan Sähköosuuskunta,
Herrfors, Hiirikosken Energia, Imatran Seudun Sähkö, Itä-Lapin
Energia, Jylhän Sähköosuuskunta, Jyväskylän Energia, Kemin Energia,
Keminmaan Energia,
Keravan Energia, Koillis-Satakunnan Sähkö, Kokemäen Sähkö, Kotkan
Energia, Kruunupyyn Sähkölaitos, KSS Energia, Kuopion Energia,
Kuoreveden Sähkö, Köyliön-Säkylän Sähkö, Lahti Energia, Lammaisten
Energia, Lankosken Sähkö, Lehtimäen Sähkö, Leppäkosken Sähkö,
Mäntsälän Sähkö,
Nurmijärven Sähkömyynti, Oulun Seudun Sähkö, Outokummun Energia,
Paneliankosken Voima, Parikkalan Valo, Pietarsaaren Energialaitos,
Porvoon Energia, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö, Rauman Energia,
Rovakaira, Sallila
Energia, Seinäjoen Energia, Tammisaaren Energia, Tornion Energia,
Turku Energia, Uudenkaarlepyyn Voimalaitos, VSV Energiapalvelut/Vakka-
Suomen Voima,
Valkeakosken Energia, Vantaan Energia, Vatajankosken Sähkö, Vetelin
Sähkölaitos, Vimpelin Voima, Ålands Elandelslag, Ääneseudun Energia;
TVO:s aktieägare som Helsingin Energia, Iin Energia,
Kaakon Energia, Katternö Group, Kokkolan Energia, Korpelan voima,
Kumera, Kymenlaakson Sähkö, Lammaisten Energia, Oulun Energia,
Pohjois-Karjalan Sähkö, Pori Energia, Savon Voima, Suur-Savon Sähkö,
Tornionlaakson Sähkö, Vaasan Sähkö.

- Dessutom följande företag som äger aktier i Fennovoima: Atria,
Finnfoam, Kesko
(K-affärer samt K-gruppen), Myllyn Paras, Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunta SOK (S-affärer samt S-gruppen, inklusive Varuboden), Valio.Alternativ till kärnkraftsel:

Istället för att köpa kärnkraftsel kan man köpa el producerad med
förnybara energikällor. Företag som tillsvidare inte äger andelar i
kärnkraftverk eller strävar till att bygga nya kärnkraftverk är och inte heller återförsäljer kärnkraftsel är :

Nordic Green Energy (http://www.nordicgreen.fi/ )  och Lumituuli Oy (http://www.lumituuli.fi/ )

Denna petition tillkännages till de ovannämnda kärnkraftsintressenterna
varje gång man har fått 1000 nya underskrifter.


 

31.8.2012:

Obs! Följande företag har beslutat att sälja bort sina aktieinnehav i Fennovoima och är undantagna denna bojkott:

Alla S-affärer samt Atria och Omya,

Ålands Elandelslag, Jyväskylän Energia och Outokummun Energia.

(Leppäkosken Sähkö och Lankosken Sähkö har också beslutat att avstå från Fennovoima, men de har ännu andelar i TVO och är därför fortfarande bojkottobjekt.)

 

8.12.2013

Obs! Också följande företag har beslutat att sälja bort sina aktieinnehav i Fennovoima och är undantagna den här bojkotten:

Finnfoam Ab, Itä-Lapin Energia Ab, Kemin Energia Ab, Kotkan Energia Ab, Tammisaaren Energia.

(Esse Elektro-Kraft Ab, Etelä-Savon Energia Ab, Rovakairan Tuotanto Ab, Vaasan Sähkö Ab och Vimpelin Voima Ab har också beslutat avstå från Fennovoima, men de har ännu andelar i TVO och är därför fortfarande bojkottobjekt.

E.ON, som  har också avstått Fennovoima, är ett kärnkraftsbolag och därför ett bojkottobjekt.)

 

 

Keskokonsernen, som är fortfarande Fennovoima-aktieägare och således bojkottobjekt, består av K-rauta, Rautia, Citymarket och andra K-affärer, Anttila, Intersport, Asko, Sotka, Musta Pörssi, VV-Auto Group Ab och Pikoil Ab, som driver verksamhet i Neste-stationer. Valio och Myllyn paras är också ännu Fennovoima-aktieägare.

 

28.3.2014:

Kesko-konsernen har meddelat, att den inte deltar i fortsätta finansiering av Fennovoimas kärnkraftsprojekt.   Således är Kesko inte mera bojkottobjekt. Valio och Myllyn paras är fortfarande med i Fennovoima.