Flytta beslutet till fullmäktige

Bildningsnämnden i Lysekil anser att:

De kan fatta beslut på nämndsnivå kring liggande förslag nummer 1 (att REDAN FRÅN HÖSTTERMINSSTARTEN 2014 flytta eleverna åk 4-6 på Bergs skola till främst Mariedalsskolan). De hävdar att det gäller inte en nerläggning av en hel skola, då kan de ta det på nämndsnivå.

Vi, gruppen som bildades i Lyse församlingshem 131002, anser att det beslutet inte kan tas i nämnden utan måste upp i fullmäktige. För att det är av sådan väsentlig vikt för den samhälleliga utvecklingen på landsbygden. Vi ser det som en smygnedläggning av skolan där F-3 på sikt också kommer att försvinna, oavsett vad politikerna säger nu. Vi ser det också som väldigt arrogant att politikerna i nämnden inte lyssnar på Bergs skolas lärare som absolut inte vill ha en F-3 skola då dynamiken blir alldeles för liten,både för elever och lärare. Av både pedagogiska och administrativa skäl. Lärarförbundet är väldigt skeptiska till att det här verkligen blir en besparing.

Så det ni skriver under på är ni vill att beslutet ska flyttas till fullmäktige-nivå.