Simhall Sjöbo ?Vi protesterar mot ett byggande av simhall för 151 miljoner !

Vi protesterar mot ett byggande av simhall för 151 miljoner !

Vi vill lägga ned beslut som finns och föra en ny diskussion om vad medborgarna vill !

Det finns andra alternativ !

Gör om gör bättre !