Visa ditt stöd för Sami Elias!

Sami Eliasi tillhör minoriteten yeziderna som just nu blir utsatta för folkmord av den Islamiska Staten. Sami riskerar nu att utvisas till Irak. Migrationsverket hävdar att Sami likt många andra minoriteter i Irak inte riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till Irak samt att situationen är "relativ stabilt". Vi anser att Migrationsverket har fel. 
Visa ditt stöd för Sami Elias och stoppa utvisningen!