Låt Zita stanna kvar i sitt trygga hem & slippa mer lidande!

Hundrondellen har agerat fel och vill ta Zita ifrån sitt trygga hem!

Denna hund har redan utstått lidande & stress och flertal felplaceringar pga Hundrondellen. Nu har hon äntligen hittat trygghet och det ledarskap som krävs för att hunden ska må bra.

Djurskyddslagen säger tydligt att djur ska behandla väl och skyddas mot onödigt lidande.

Djurrätt är uppfattningen om att alla varelser har rätt till sitt eget liv, och att deras grundläggande intressen - såsom intresset att inte lida - ska visas hänsyn. 

 

Hunden påverkas negativt av att byta hem då stress uppsstår:

 

Reaktionen på stress kan delas in i tre olika faser; 

• Alarmreaktionsfasen eller mobilisering, är den fas då nervimpulser och 

hormonfrisättning gör att alla de fysiologiska reaktionerna sker, så att kroppen får 

en optimal reaktionsberedskap (12, 14). Om inte detta hjälper eller om djurets 

situation inte förbättras inträder nästa fas (14). 

• Under motståndsfasen eller adaption stabiliseras reaktionerna men kroppens 

energireserver töms, immunförsvaret minskar och koncentrationen av vita 

blodkroppar minskar (8, 14). Individen kämpar med ökad kraft och styrka för att 8

kunna klara situationen, men det blir på bekostnad av motståndskraften mot andra 

stressfaktorer (12). 

• Kroppen går in i utmattningsfasen när stressen varat alltför länge, eller när en 

skräck-/chocksituation uppstår om och om igen, och kroppen, trots att den från 

början lyckades anpassa sig, inte längre kan stå emot. Symtomen som visade sig 

under alarmreaktionsfasen visar sig igen, men är nu konstanta. Denna permanenta 

spänning kan i samverkan med andra riskfaktorer, eller om kroppen inte får 

möjlighet att återhämta sig tillräckligt länge, leda till utveckling av organiska 

sjukdomar eller anpassningssjukdomar (12). I värsta fall leder den till döden (8, 12, 

14). Det kallas anpassningssjukdomar eftersom kroppen och hjärnan försöker 

anpassa sig till all stress. Kortisol är en av de huvudsakliga orsakerna till 

anpassningssjukdomar (12).

Hundar tål ett visst mått av daglig stress, men när det blir för mycket kan binjurarna 

anpassa sig till att ligga på en högre nivå av produktion av stresshormoner (6). Binjurarna 

kan även börja växa i storlek (6, 8). Detta kan vara ett tecken på långvarigt förhöjd 

insöndring av kortisol (8). Hunden får då svårt att slappna av, får ett häftigt temperament 

 

och blir lättirriterad (6). 

 

Stöd oss i att skydda Zita och låta henne få stanna i det trygga hem hon har.