Rädda gamla skolan i Nykroppa!

Nu är det dax att ta strid mot bygdens bortfall!

Vi måste börja värna om vår bygd, vi måste kunna göra Nykroppa attraktivare och inte tvärtom. Annars finns det en risk att dom kommer att ta bort en bit i taget av vårat Nykroppa!

Varför ta bort en funktionell byggnad?? Om man kan behålla skolan så kan man ha kvar slöjden, fritidsgården får lokaler, man kan ha musiken kvar i byggnaden, PRO m.m. man kan även få plats med ett gym!

Vi måste kunna titta på barnens bästa, dom kan få avlastningsklassrum för dom som har det svårt i stökig miljö! Barnen slipper bussresorna till Filipstad som stjäl deras raster, och slöjden kan vara kvar i Nykroppa!

Gör en insats för Nykroppa och skriv under...