2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver avtal med UCC

Akademiska sjukhuset kommer även detta år gå miste om kömiljarden  på grund av för långa väntetider till operation. De har en akut sjuksköterskebrist och en konkursmässig ekonomi. Trots detta har kötiden för den extremt resurskrävande kirurgin av bukhinnecancer plötsligt försvunnit. Operationerna av bukhinnecancer utförs på Akademiska sjukhuset av kirurger som saknar tillräcklig erfarenhet och kompetens från denna typ av behandling och utan öppen kvalitetskontroll. Politikerna hävdar att det pga

Skapad: 2013-11-10 Statistik

ProtestKungsholmensGrundskola

Föräldrar och medborgare! Var med och protestera mot förslaget att bygga ut Kungsholmens Grundskola till en skola för ca 1000 elever i åldrarna 6-12 år. Det behövs många fler elevplatser på Kungsholmen – hur ska det lösas? I dagsläget går ca 500 elever på Kungsholmens Grundskola, från förskoleklass t.o.m. årskurs 4. Utemiljön/skolgården är redan idag begränsad och trafikmiljön runt skolan är inte optimal. Det finns ett inriktningsförslag om att skapa en 5-parallellig grundskola på Kungsholm

Skapad: 2013-03-15 Statistik

Låt Filmgymnasiet fortsätta!

Den 17:e April beslutades det att landets äldsta filmutbildning på gymnasienivå ska läggas ned. Filmgymnasiet på Gotland har funnits i 19år, är av Skolverket godkänd som spetsutbildning samt välkomnar varje år elever från vårt lands alla hörn. Många elever som under dessa år tagit studenten från filmgymnasiet är idag verksamma inom filmområdet. Många elever som flyttat till Gotland som 16-åringar för att uppfylla sin filmdröm bor idag kvar här och hittade sin dröm i själva ön, vilket i sin tur

Skapad: 2013-04-23 Statistik

Stöd Klaverens Hus!

Klaverens Hus www.klaverenshus.se är en i Sverige unik institution. Där finns huvudsakligen svenska instrument och de nationella huvudsamlingarna av industriminnen efter våra piano- och orgelfabriker, som alla är borta. Samlingarna vittnar om en kultur och industri, som inte längre finns och måste bevaras. Förloras de går de inte att återskaffa, eftersom instrumenten är på väg mot soptippen och bara spillror är kvar av fabrikernas inventarier och arbetarnas kunskaper. Då mister vi en hel epok fö

Skapad: 2013-05-20 Statistik

Stoppa nedläggningen av Överturingens skola!

HJÄLP VÅRA BARN! Vår underbara byskola ska läggas ner enligt politikerna. Inte på grund av ekonomi då en nedläggning kommer att kosta mer än att ha skolan kvar. Men det finns ett genuint motstånd mot glesbygdsskolor. Detta innebär att våra barn från 6 år och uppåt skall stå längs riksväg 315 och vänta på bussen mellan 06.30 - 07.00 på morgnarna för att åka till Ånge som ligger 5 – 6,5 mil bort, En resa på ca 1,5 timme. Det finns inga väglysen och mycket begränsat med busshållplatser. Konsekvense

Skapad: 2013-10-16 Statistik

Rädda Viksjöforsskola

Ovanåkers kommun har beslutat att eventuellt lägga ner Viksjöfors låg-/mellanstadieskola till nästa läsår (HT14) pga besparingar i kommunen. Under förra året placerade man dagmammorna i gamla förskolans lokaler och anpassade även uterummet efter det. En nedläggning kommer betyda långa skolresor för många barn och även större klasser. Många föräldrar väljer andra skolor av den anledning att det länge har funnits ett överläggande hot av nedläggning. Skolan har bra lokaler, en fullstor fotbollsplan

Skapad: 2013-09-24 Statistik

Stoppa nedskärningarna i Enköpings skolor!

Budgeten för 2014 innebär att det kommer att saknas 26 miljoner kronor för skolförvaltningen 2014. Det betyder att skolförvaltningens verksamhet måste bantas med c:a 50 årsarbetare 2014 enligt deras egna beräkningar. En verksamhet som redan i dag skickar signaler om stress och sjunkande resultat kommer alltså att få ännu sämre förutsättningar. Enköpings barn kommer att få gå i större klasser, få mindre stöd i sin utveckling, lära sig mindre. Skriv på denna namninsamling för att protestera mot ne

Skapad: 2013-11-14 Statistik

Stoppa utvisningen av Milad Hashimi från Boden!

Jag skriver detta för att förhoppningsvis kunna göra en skillnad. Fram för allt för Milad. Men också för hans familj här i Boden, hans flickvän, hans fotbollslag, hans gymnastiklag, hans arbetskamrater, hans klass, och alla hans vänner.NU KAN DU VARA MED OCH STOPPA UTVISNINGEN AV VÅR VÄN MILAD HASHIMI från Boden!Han har levt i Sverige sedan 4 år tillbaka, hos en fosterfamilj i Sävast samt med sin flickvän sedan ett år tillbaka. En oerhört trevlig, omtänksam och driven 19-årig kille som kan fl

Skapad: 2013-10-30 Statistik

Stäng gränserna nu-Fördela flyktingar med ansvar!

Den nuvarande, icke folkligt förankrade, massinvandringspolitiken måste bringas till ett slut och en oberoende konsekvensanalys snarast genomföras för att få ett seriöst underlag vad denna politik hittills inneburit för Sverige. Vi anser att det är orimligt att ett sådant litet land ska vara så stor nettomottagare av invandrare och flyktingar jämfört med betydligt större och folkrikare länder och med hänsyn till vad vår ekonomi och vårt samhälle tål och klarar av att integr

Skapad: 2013-07-22 Statistik

En enhetlig europeisk ansvarsförsäkring för kärnkraftsreaktorer

Vi, medborgare i den Europeiska Unionen som har undertecknat denna petition, uppmanardet Europeiska Parlamentet att till den Europeiska Kommissionen framföra att den skalllägga fram ett förslag som innebär att en ansvarsförsäkring på minst 400 miljarder Eurotecknas för varje enskild reaktor i den Europeiska Unionen. Förslaget skall läggas fram som en förordning för att garantera en enhetligeuropeisk atomansvarighetslag! Mål: Varje enskild reaktor i den Europeiska Unionen skall vara försäkrad för

Skapad: 2013-04-16 Statistik