Rädda vår park

Rädda vår park - fäll inte träden!

 

Snart kommer träden i Drakenbergsparken sågas ner - hjälp oss att stoppa det!

 

En stor mängd vackra träd ska fällas i Drakenbergsparken. Detta för att göra plats för en tillfällig byggtransportväg under Svenska
Bostäders stambyte och renoveringar på Drakenbergsgatan.   Den del av transportvägen som går genom parkleken ska enligt nuvarande plan tas bort år 2015, och den del som går väster om parkleken kommer att finnas kvar ända till 2019, dvs. i över sex år.


Parkens värde som lekplats, rekreationsområde och grönskande närmiljö kommer kraftigt att reduceras under denna tid.
Vår fina park kommer att förfulas!

 

Dessutom kommer grönskan i området att vara förstörd långt efter att transportvägen upphört att existera. Risken är stor att de träd som
inte fälls kommer att få allvarliga skador eftersom byggtransporterna kommer att köra rakt över deras rötter, mycket nära stammarna. Alla vet att det tar lång tid för nyplanterade ersättningsträd att växa till sig. Alla barn somi bor i området kommer att vara vuxna sedan länge innan dagens lummighet är återställd.


Vi vill:

* Att byggtransportvägen genom parken stoppas - kör transporterna på Drakenbergsgatans parkering istället.

 

* Om transporterna måste gå genom parken, kör på parkvägen som redan finns och lämna träden ifred.

 

Träden tillhör medborgarna i staden, de är planterade av oss för oss. Fäll dem inte!

 

Var med och protestera!

 

* Skriv under namninsamlingen på www.skrivunder.com/raddavarpark , eller skriv på lappen i trappuppgången till berörda fastigheter

 

* Gå med i Facebookgruppen Rädda vår park - fäll inte träden

 

* Kom på manifestation i parkleken på torsdag den 12:e september kl. 16.00