Vi har fått nog ! Satsa mer på barn och ungdomar!

Vi vill att Barn och Ungdomsnämndens (BUN) förslag om nerläggning av Resursskolan, Öppna Förskolan och fritidsgårdarna utanför centrum underkänns av kommunstyrelsen. Vi förstår att de ekonomiska resurserna är begränsade och vi ser fram emot ett nytt förslag. I det nya förslaget hoppas vi att man ser verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som en investering inför framtiden. För att vi ska nå bästa resultat med detta krav är det nödvändigt att vi undviker att vända svaga grupper i samhället mot varandra. Tillsammans räddar vi verksamheter som är oumbärliga i Laholms kommun!