Barn - svikna av Sverige! Upphöj FNs barnkonvention till lag!

Vi som skriver under denna namninsamling tycker att det är en RÄTTSSKANDAL hur Julia Mooney och framförallt hennes BARN har behandlats av det svenska rättssystemet!

Vi vill att Sverige börjar ta hänsyn till BARNENS BÄSTA I RÄTTEN så att liknande tragiska fall kan undvikas i framtiden!

Vi vill att Sverige ska UPPHÖJA FNs BARNKONVENTION TILL LAG, precis som de gjort i både Finland och Norge (2003).

Just nu ligger det en motion i riksdagen om det här – tillsammans kan vi förändra Sverige till det bättre!

 

Kort bakgrund till Julia och barnens situation (ni kan även läsa mer på http://www.helpjulia.net):

Julia, 38 år, är svensk medborgare och har 3 barn, två döttrar på 9 och 5 år och en son på 8 år.  Barnen har både svenskt och amerikanskt medborgarskap.

På grund av en misslyckad operation i USA (som en följd av Julias ulcerösa kolit) så kom Julia och barnen till Sverige i april 2010 för att Julia skulle kunna göra sin förhoppningsvis sista operation.  Tanken var också att Julias föräldrar kunde hjälpa till med barnen så att Julias man skulle få avlastning och kunna fokusera på sitt arbete och återhämta deras ekonomi.  Mannen var med första veckan i Sverige och överenskommelsen dem emellan var att Julia och barnen skulle bo kvar i Sverige tills Julia blivit återställd. Julias man tyckte att detta var en bra ide.

Tyvärr blev det komplikationer med Julias operation och behandlingar och hon och barnen fick stanna längre än förväntat i Sverige.  Barnen började skola och förskola och trivdes bra.

I augusti 2010 begär hennes man skilsmässa (vilket kom som en shock för Julia), men han sade även samtidigt att han aldrig skulle ta barnen ifrån Julia eftersom hon är en så bra mamma.   Trots detta så begär mannen i mars 2011 att Julia och barnen skall återvända till USA och en rättegång om vårdnaden av barnen blir planerad att hållas i oktober 2011.

Efter många turer i både amerikansk och svensk rätt så slutar det med att SVEA HOVRÄTT OCH HÖGSTA DOMSTOLEN SLITER UPP BARNEN UR SIN TRYGGA TILLVARO I SVERIGE OCH TAR DEM IFRÅN SIN MAMMA GENOM ATT BESTÄMMA ATT BARNEN SKALL SKICKAS TILLBAKA TILL USA TROTS ATT DE BOTT I SVERIGE I ÖVER 2 ÅR. Och trots att den amerikanska rätten vid tillfället då HD tog sitt beslut ansåg att barnen skulle stanna i Sverige i väntan på nästa rättegång i USA.

Enligt Haagkonventionen så har ett barn förvärvat hemvist i ett land efter att ha bott där i 365 dagar.  Sverige följer Haagkonventionen och därför är det offattbart hur Svea Hovrätt och Högsta Domstolen kunde besluta att skicka tillbaka barnen till USA trots att de bott i Sverige i över 2 år.

Barnen trivdes tillsammans med sin mamma i Sverige och ville inte flytta tillbaka till USA.  De hade anpassat sig till det svenska skolsystememt, skaffat sig vänner och fritidssysselsättningar.

Barnens bästa / barnperspektivet har helt saknats i detta svenska Haagkonventionsärendet.

DETTA ÄR EN RÄTTSSKANDAL – HJÄLP OSS ATT GÖRA VÅR RÖST HÖRD FÖR ATT PÅVERKA HUR BARN BEHANDLAS I DET SVENSKA RÄTTSSYSTEMET OCH SÄGA IFRÅN ATT ’SÅ HÄR FÅR DET INTE LOV ATT GÅ TILL’ GENOM ATT SKRIVA UNDER VÅR NAMNINSAMLING!

PS. Just nu vägrar pappan att hjälpa till så att barnen ska få flyga hem till Sverige för att hälsa på under sommaren trots att det finns ett domslut som säger att detta ska ske.  Det är tufft både för barnen och Julia, och mannen gör det alltså nästan omöjligt för barnen att ta vara på sina två kulturer och sina rötter i Sverige.  Det tycker vi är fruktansvärt!