Säker avlämningsplats vid Oxledsskolan

Trafiksituationen, med plats för hämtning och lämning, utanför Oxledsskolan är inte säker. Antalet parkeringsplatser är för lågt, och placeringen sådan att barn och föräldrar dagligen utsätts för fara.

Oxledsskolan har genomgått en omorganisation, i dagsläget är samtliga elever vid skolan i åldrarna 6 - 9 år. Majoriteten av dessa barn behöver hämtning och lämning. Upptagningsområdet har blivit större, vilket också bidragit till att fler barn skjutsas till och från skolan. Inför nästa läsår får skolan fler elever. Mot bakgrund av detta är det rimligt att justera parkeringen i anslutning till skolan på ett sådant sätt att barn och föräldrar inte utsätts för fara.

Undertecknade kräver att
- trafiksituationen utanför Oxledsskolan åtgärdas för att möta förtätningen av elever i åk F-3 vid Oxledsskolan.
- samhällsbyggnadskontoret, som är ansvarigt för frågor rörande trafiksäkerhet, presenterar en plan för utbyggnad av avlämningsplats vid Oxledsskolan.
- att en säker avlämningsplats är färdigställd senast under vt2013