Rädda Skånes allergikonsulenter

Rädda Skånes Allergikonsulenter/Allergisamordnare

Antalet barn med astma och allergi stiger kraftigt. En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att bara det senaste decennium har antalet barn i Sverige med allergi stigit till 30% varav astma ökat från 6% till 9%.

Enligt en artikel i Sydsvenskan januari 2013 har det I Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor antalet mjölk och
laktosfria portioner ökat med 250 procent. Karolinska institutet rapporterar att vart 4 barn som söker akutvård för allergiska reaktioner har fått i sig allergenet genom maten i skola och förskola.


Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos personal i skola och förskola om födoämnesallergi för att
minska risken för att allegiska barn får fel mat. Kunskap behövs även om hur man skall hantera en situation om barnet får en allergisk reaktion.

Även inomhusmiljön är av stor vikt för att barn med astma skall må bra och även där saknas kunskap om hur man hjälper barn på bästa sätt i förskola och skolan. Idag finns dessutom problem med inomhusmiljön i form av dålig ventilation, dålig städning och fukt- och mögelskadade byggnader.


Som spindel i nätet i arbetet mellan hem, sjukvården, kommun och skola har vi idag en allergikonsulent. Denna person är
en specialistsjuksköterska som jobbar bl.a. för att säkerställa barn med astma- allergi och annan överkänslighet inom skolan och förskola. Trots allergikonsulentens viktiga arbete för våra allergiska barn minskar antalet anställda i Sverige. Det finns idag knappt 12 st i hela Sverige och de minskar kraftigt i antal. Enligt Malmös allergikonsulent bör det finnas omkring 100 st i hela Sverige för att täcka det behovet som finns.


Detta är bara en liten del av den situation som SUS har skapat i vår region. Som det ser ut just nu slutar Malmös allergikonsulent i januari 2014, även Lunds allergikonsulent är nu borta sedan juni 2013. Barn- och ungdomsmedicinska på SUS i Malmö visar inga tecken på att ersätta allergikonsulent tjänsten. Vidare p.g.a. besparingar ser det inte heller ut som om tjänsten i Lund tillsätts.

Vi på Astma- och Allergiföreningen ser mycket allvarligt på detta då det kommer att drabba våra medlemmar hårt,
och då främst barnen och deras familj. Därför vill vi försöka ändra på denna situation.

Visa genom din underskrift att du inte godkänner Region Skånes nedskärningar i vården och att du stödjer att våra allergikonsulenter ska finnas kvar!

Hitta Astma och Allergiföreningen:

Malmö: www.aafm.se Facbook: Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Skåne län: www.skane.astmaoallergiforbundet.se

Tack för att du stödjer oss!


Astma- och Allergiföreningen i Malmö    Kontakta namninsamlingens skapare