Ge Göteborgs Katthjälp sitt tillstånd!

Göteborgs Katthjälp, en liten förening som värnar om och tar hand om hemlösa katter och som jobbar med Trap Neuter Return metoden (TNR) när det handlar om förvildade katter, får stort motstånd från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Att det är fullt lagligt att jobba med TNR och ta hand om skygga katter verkar inte bekymra länsstyrelsen.

Efter att länsstyrelsen i många år, utan resultat, har trakasserat Göteborgs Katthjälp har de nu beslutat att inte förlänga tillståndet för verksamheten, trots att man aldrig någonsin har kunnat visa att föreningen skulle bryta mot någon lag eller föreskrift eller skulle ha misskött katterna. Tvärtom, i alla kontrollrapporter som har ställts upp av länsstyrelsen har man enbart kunna konstatera att katterna mår bra.

Att använda den makten, som man som tjänsteman på en länsstyrelse har tillgång till, enbart för att trycka igenom sin egen åsikt, är inget annat än maktmissbruk. Jag kräver att Länsstyrelsen i Västra Götaland omedelbart återkallar sitt beslut och ger Göteborgs Katthjälp sitt tillstånd för verksamheten!


http://jagstodjer.goteborgskatthjalp.com/

 


Göteborgs Katthjälp    Kontakta namninsamlingens skapare