Fagerstabarnen måste få komma hem

För snart ett år sedan flyttade tre syskon från sin biologiska familj i Fagersta. Barnen omhändertogs på märkliga grunder och vare sig polis eller utredningshemsrapport visade på några fel. Fagersta Kommuns Socialnämnd håller de tre barnen i varsina familjehem med begränsade möjligheter att träffas. föräldrarna vilka bägge är sk vanliga föräldrar, socialt fungerande övervakas av Socialtjänsten de få timmar i månanden som de får träffa barnen.

SAMTLIGA av de tre syskonen har begärt att få flytta hem igen, vilket Socialtjänsten i Fagerta inte bryr sig. Skriv under o stöd kravet på att Fagersta syskonen ska få återförenas med sina föräldrar.

 

For almost one years ago moved three siblings from his biological family in Fagersta. The children were taken into custody on specious grounds and whether police or utredningshem report showed some errors. Fagersta Municipality Social Services holds the three children in varsina family homes with limited opportunities to meet. parents both of which are so-called ordinary parents, social functioning is monitored by social services the few hours in månanden as they get to meet the kids.

ALL of the three siblings has asked to move home again, which social services in Fagerta not care. Write in support o the requirement to Fagersta siblings will be reunited with their parents.