Det räcker nu

Är ni trötta på rovdjurssituationen i Sverige..?

Låt oss då gemensamt ställa oss upp och säga ifrån.

För jaktkultur, för fäbodbruk, för småskalig såväl som storskalig djuruppfödning...

För trygghet, återvunnen livsglädje, och mångfald.

När tiden är mogen, kommer denna namninsamling skickas vidare till de som styr över vår tillvaro.

I sin rovdjursiver glömmer man gärna bort att se till de som skall hysa dessa rovdjur, man ljuger och mörklägger,
man förlöjligar och i värsta fall hotas drabbade till tystnad.

Låt oss nu, tillsammans försöka påverka, det är vår livsstil, våra näringar, djurbesättningar och vår framtid som står på spel.

Är ni med..?

Tillsammans är vi starka och når längre, skriv på...!