Ha kvar dagmammorna i lysekilTill Lysekils Kommunfullmäktige och Bildningsnämnd.

Vi vill med denna namnlista visa vårt missnöje med det förslag som berör Lysekils dagmammor. Enligt Bilningsnämndens budget för 2014 så ska dagmammornas verksamhet läggas ner. Detta med motivationen att man kan spara pengar genom att en del av befintlig personal på förskolorna kan ersättas om dagmammorna blir anställda inom förskolan. Men nämnden har inte vägt in kostnader för de konsekvenser som följer med detta beslut.

Att dra ner på den pedagogiska omsorgen kommer att minska antalet förskoleplatser. Redan idag kan inte Lysekils kommun garantera en förskoleplats och ändå vill man dra ner ännu mer på antalet platser.
I Bildningsnämndens budgetförslag står det skrivet:"Sparbetinget för 2014 innebär mycket stora konsekvenser för hela verksamheten med risk för försämrad arbetsmiljö för både barn,elever och personal”, ”lagstyrda verksamheter riskerar att inte uppfylla lagar och förordningar".

Kommunen kan inte göra så drastiska beslut och blunda för konsekvensera.

Sedan många år tillbaka har dagmammornas verksamhet fungerat utan problem och utan stora kostnader för kommunen. Dagmammorna har inte behövt vikarier eftersom de redan har ett inarbetat system där de täcker upp för varandra vid ledighet och sjukdom.  De får ingen ersättning för hyra eller slitage på deras hem och lokaler. De är en stor tillgång för kommunen eftersom de med låga kostander kan tillhandhålla platser inom barnomsorgen.  Platser som idag är overdeliga när köerna in till förskolan är ohanterliga.

Vi finner att kommunen begår ett stort misstag om de tar bort dagmammorna i Lysekil och därför har vi skrivit under denna namnlista i protest mot Bilndningsnämndens förslag.