De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Protestlista mot organisationsförändringar i skolverksamheten inför budget 2020 Öckerö Kommun

PROTESTLISTA MOT ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I SKOLVERKSAMHETEN INFÖR BUDGET 2020 Vi motsätter oss att våra barn och ungdomar drabbas av en kortsiktig och ej hållbar ekonomisk politik i Öckerö kommun. Vi kräver att man från och med nu tar mer långsiktigt hållbara beslut gällande våra barn och ungdomar. Det beslutsunderlag som politiken mottagit är bristfälligt, saknar en djupgående riskanalys och bör genomarbetas avsevärt mycket mer med delaktighet av berörda barn och pedagoger innan beslut fattas

Skapad: 2019-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 356 355
7 dagar 356 355

Rädda löshundsjakten

Här skriver du under uppropet att rädda löshundsjakten! Genom att skriva under ger du oss din tillåtelse att föra din talan och stå bakom arbetet och skrivelser till berörda myndigheter och organisationer för att höja statusen på löshundsjakten. Vi avser att ansöka om löshundsjakten som ett så kallat immateriellt kulturarv, en hög klassning av bevarandevärde i exempelvis myndigheters konsekvensutredningar.  Ni finner mer info på Facebookgruppen Upprop, rädda löshundsjakten. Jakt på de allra fles

Skapad: 2019-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3029 2959
7 dagar 302 295

Utvisa inte Ruth, Camila, Teresa och Enmanuel Acosta

Migrationsverket står i begrepp att utvisa min kärlek Ruth Acosta och våra 3 barn Camila, Teresa och Enmanuel. Man kommer därigenom skilja dem från mig och våra 2 gemensamma 10 månader gamla tvillingar. Man kommer att ta deras mor ifrån dem! Detta måste stoppas! Sverige ska följa FN:s barnkonvention, EU:s konventioner om de grundläggande rättigheterna och inte splittra familjer. Barns bästa ska väga tyngre än byråkratiska rekvisiter.

Skapad: 2019-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6895 6728
7 dagar 298 288

Återinföra p-skiva på Limhamn

P-skivan är en fantastisk och billig uppfinning som underlättar hanteringen av trafik i små samhällen. Det har fungerat utmärkt i Limhamn, men nu försvunnen tillfälligt på grund som denna grupp har svårt att förstå. Vi jobbar för att upphäva beslutet genom namninsamling och vid sådant beslut med glädje montera ned p-automaterna själva då vi inte vill belasta skattebetalarna med det.Välkomna att ansluta er och bidra till en förändring.

Skapad: 2019-11-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 297
7 dagar 291 289

Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Vättern hotas av ökad militär övningsverksamhet och planer på nya gruvor med stora läckande avfallsupplag. Vi undertecknare kräver att riksdagen lagstiftar så att Vättern kan pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning, ett riks-intresse som har företräde framför andra intressen. https://www.youtube.com/watch?v=FLYIHMSAu9w  

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 279
7 dagar 280 279

Bevara & återuppbygg våra lekplatser i Halmstad Kommun!

Halmstad Kommun har valt att avveckla 21 st lekplatser av kommunens totalt 121 st i ett första, plötsligt, skede. Inom kort skall ytterligare lekplatser försvinna då antalet lekplatser i kommunen skall halveras. Jag, tillsammans med många andra, anser att detta är ett helt felaktigt och förhastat belsut taget på bristande underlag, varav vi vill uppmanna till omprioriteringar, för våra barns bästa och våra allas gemensam framtid i kommunen! Som bakgrund lyfter jag här argument från fyra perspekt

Skapad: 2019-11-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 659 658
7 dagar 258 258

Chile angår oss alla! Hjälp oss att få ett möte med Ann Linde

Vi DÖTTRAR- för Internationell Solidaritet har skrivit ett öppet brev till Ann Linde där vi ber om att få ett möte med Sveriges Utrikesminister och de riksdagsledamöter som är ansvariga för Latinamerikafrågor. Sverige har länge haft och visat solidaritet med Chile. Det finns fyra generationer av chilenarsvenskar i landet. Vi vill ha ett samtal kring vad Sverige kan göra nu när det har officiellt rapporterats om att de chilenska specialstyrkorna, där president Piñera bär på det yttersta ansvare

Skapad: 2019-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 253 246
7 dagar 252 246

Kräv en offentlig ursäkt av TV4-gruppen för behandlingen av rapparen Greekazo

18-årige rapparen Greekazo bjuds in till Malou Efter Tio för att prata om sina framgångar med musiken. Men det blir snabbt tydligt att det finns en annan agenda bakom intervjun.  Bara minuter in ansluter Anders Övfergård och samtalet övergår, från Greekazos framgångar, till att handla om narkotika, våld och Anders nya program. Den 16 minuter långa intervjun antar förhörsliknande former där den unge rapparen ställs till svars för sina låttexter, våld och narkotika i förorten. Rapparen, som är lug

Skapad: 2019-12-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 250 247
7 dagar 250 247

Ändrade tider i Tingsryds kommuns förskolor

Bildningsförvaltningen inför en ändring i regelverket avseende den allmänna förskolan samt arbetslöshet och föräldraledighet.  Förändringen blir att barnen från och med 1/1 2020 kommer att hänvisas till 3h/dag, 5 dagar i veckan och på så sätt anser kommunen att de sparar in mycket pengar genom att de drar de pedagogiska måltiderna.   Genom att skriva på denna namninsamling visar du ditt missnöje mot kommunens nya beslut. 

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 245 241
7 dagar 245 242

Låt Valentin få stanna kvar i Sverige!

Vi ska försöka få in så många underskrifter som möjligt för att Valentin ska få ha en möjlighet att få stanna kvar i Sverige! Enligt mig så är det personer som Valentin som ska få stanna kvar i Sverige och inte bli tillbaka skickade.. Valentin är en 20årig kille som bott i Sverige i cirka fyra år och kommer ursprungligen från Moldavien. Valetin går i skolan här i Sverige och har skapat sig en bra och trygg omkrets. Valentins största önskan är att få vara kvar i Sverige. Valentin har även lärt si

Skapad: 2019-12-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 243 240
7 dagar 242 240

Frihet under obetald arbetstid

Nyligen har en områdeschef inom MTR skickat ut ett mail till anställda där det nämns att man inte får be i arbetslokalerna under obetald arbetstid. Det nämns även att beslutet är förankrat hos arbetsmiljöchefen.  Denna policy strider mot lagen om religionsfrihet och möjligheten att utöva sin tro på sin arbetsplats. Beslutet strider också mot diskrimineringslagen.  Vi som har skrivit under denna namninsamling kräver att den ansvarige områdeschefen omedelbart ber om ursäkt och tar tillbaka sitt ut

Skapad: 2019-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 238 237
7 dagar 238 237Facebook