Låt Laggets förskola vara

Habo kommun ingick 2022 ett köpeavtal med Hagakyrkan där gamla Haga Södra såldes till kommunen och de gamla fabrikslokalerna intill Haga Norra övertogs av Hagakyrkan. Haga Södra ska under 2025 byggas om och inhysa kulturskolan och fritidsgårdens verksamheter. I avtalet nedtecknades en överenskommelse mellan Habo kommun och Hagakyrkan där kommunen lovade att hjälpa Hagakyrkan att hitta nya lokaler för sin förskola Solstrålen som i dagsläget bedriver sin verksamhet i Haga Södras lokaler. Det förslag som Habo kommun nu lägger fram till barn- och utbildningsnämnden den 23 april 2024 är att Laggets förskola ska flyttas till moduler på fastigheten Bränninge 1:2, intill förskolan Solhöjden, så att Hagakyrkan kan köpa eller hyra lokalerna för att bedriva sin förskoleverksamhet där. 

Detta är en namninsamling för att visa vårt gemensamma missnöje och protest mot detta orimliga förslag. Våra barns trygghet riskerar att rivas upp! Våra fina, varma och fantastiska pedagoger riskerar att splittras som arbetslag och från den barngrupp de känner så väl! Vi vårdnadshavare förväntas flytta med våra barn till en tillfällig förskola över 3 km från våra bostäder! Det är både en logistisk och känslomässig mardröm. 

Laggets förskola ska inte bli offret för Habo kommuns dåliga planering!

Lagget_bild.jpg


Josefine Stephani    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Josefine Stephani kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...