Rädda Nella 3 år! Akut!

Nella 3 år behöver din röst och ditt stöd!

Nella tas ifrån sin trygghet och kärlek i familjehemmet och utvisas med sina biologiska föräldrar, som bedömts inte kunna ta hand om henne på ett sätt som inte äventyrar hennes säkerhet, hälsa och liv. Hon har blivit omhändertagen enligt LVU och bor sedan två år i ett tryggt familjehem där hon utvecklas, är älskad och har det bra! Nella har särskilda behov och har kontinuerlig kontakt med vården i Sverige. 

Nu ska Nella utvisas tillsammans med bioföräldrarna till Pakistan, som är ett av de farligaste länderna i världen. Nellas liv är i fara om hon blir utvisad!

Pakistan är ett av världens minst jämställda länder och kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är extra utsatta. Nära hälften av barnen hämmas i växten på grund av näringsbrist och andelen barn som inte går i skolan är näst högst i världen. 

Idag väger Utlänningslagen tyngre än både Barnkonventionen och Socialtjänstens beslut och LVU (lagen om vård av unga). Detta behöver ändras! Även om Nellas uppehållstillstånd går ut, behöver hon få stanna i sitt familjehem. Jurist på Asylrättscentrum säger att även om man får utvisa så betyder det inte att man måste göra det. Vi vill att Migrationsverket ändrar sitt utvisningsbeslut!

Nella behöver få stanna i Sverige, i sitt trygga familjehem! 

Skriv under för att stötta! Dela väldigt gärna vidare namninsamlingen och kontakta politiker, pressen och andra inflytelserika personer. 

TACK!!

IMG_8520.jpgIMG_8519.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linda Månsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...