Rädda Kobbens förskola!

Kobbens förskola riskerar att tillfälligt stängas efter sommaren. Med det så stängs även dörrarna till Kobbens otroligt välformade miljö för våra barn och det fina arbetsklimat för förskolans pedagoger som jobbats fram under 35 års tid.

Lövånger står inför ett minskat barnantal, varpå kommunen ser över barnomsorgen. Lösningen de presenterar är att Kobbens förskola flyttar in i Lövånger förskolas lokaler, till den avdelning som stått tom sen i december. Barnen från Kobben, som varit i blandad åldersgrupp 1-5 kommer sedan fördelas ut över de fyra avdelningar och Kobben som verksamhet blir ett minne blott. Med flytten finns även risken att förlora värdefulla pedagoger, något som vi anser att avdelningschefen bör ta på stort allvar och väga in sitt beslut.

Vi menar att det vore smartare att låta avdelningen som redan är stängd hålla stängt och att enkelt öppna upp denna om barnantalet ökar. Med den stora samhällsomvandligen som sker i Skellefteå Kommun är det inte en omöjlighet att detta sker inom något år. 

I dagsläget är Kobbens förskola fullbelagd och även när de största barnen går till förskoleklass till hösten så står småsyskon i kö för att komma in. Kobben är en välfungerande förskola med otroliga möjligheter för barnen vad gäller såväl inne- som utemiljö. Personalen är en väl sammansvetsad grupp och alla vill jobba kvar på Kobben, men det är en enavdelningsförskola och det blir för dyrt enligt kommunen.

Vi föräldrar menar på att det finns alternativa lösningar att titta på och hoppas kunna påverka detta beslut genom att visa hur viktig den här förskolan är för oss och för hela Lövånger. Och att enavdelningsförskolor visst har en plats i vår kommun!

Ni som har små barn som vill in på förskola i Lövånger i framtiden kan redan nu ansöka om plats. Ni kan även hjälpa oss genom att skriva på den här namnlistan för att visa att Kobbens förskola är viktig och värd att räddas. Hjälp oss sätta barnens bästa först!


Vårdnadshavarna på Kobbens förskola via Lisa Nilsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vårdnadshavarna på Kobbens förskola via Lisa Nilsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...