De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ingen lön för röstnedläggande Riksdagsledamöter

1. Riksdagsledamöter som lägger ner sina röster, eller är frånvarande, vid budgetomröstningarna eller vid valet av statsminister samt misstroende mot enskilda statsråd ska inte få någon lön månaden för omröstning samt månaden som följer. Med budgetomröstningarna avses den sista omgången där det endast är de två största budgeterna kvar. 2. Innan en statsminister blir vald ska alla ledamöter, inklusive talmannen, få HALVERAD LÖN. Efter valet 2018 fick man för sig att ignorera valresultatet och fry

Skapad: 2018-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 752 741
30 dagar 20 19

Fortsatt protest mot NCC:s planer att starta upplag och försäljning av material väster om väg 952 mot Södra Sandby

Detta är en protestlista mot att sten och mineral skall få väga tyngst, även om det rent mänskligt inte alltid är så. En första protestlista med 478 namn har lämnats i samrådet, men processen fortsätter och din röst behövs. I det berörda området Rögleskogen, där NCC vill ha sitt upplag och kommande försäljningsställe, står två riksintressen mot varandra: natur och friluftsliv respektive mineral (kvartsit). Området utnyttjas idag flitigt för friluftsändamål. Förutom vacker natur finns eldplats, v

Skapad: 2018-12-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 610 576
30 dagar 20 18

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska respektera individens val och utifrån detta arbeta för att ge bästa möjliga vård samt optimera utfallet.

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1796 1775
30 dagar 20 20

LÅT MIN MAN STANNA I SVERIGE!

För kännedom så har nu min man tvingats lämna Sverige. Det har varit en lång och tuff kamp,men han fick tyvärr inget Uppehållstillstånd.Även fast han har varit i Sverige i 9,5 år,vi är gifta och vi har varit ett par i 3 år.Vi har verkligen försökt precis ALLT.Han fick en annan möjlighet och tog den.Förhoppningsvis kommer han tillbakatill sommaren/hösten. Men säker kanman ju förstås aldrig vara...Jag kommer aldrig att förlåta Sverigeför hur vi har blivit behandlade.Det är verkligen så orättvist

Skapad: 2019-07-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1310 1281
30 dagar 19 18

Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel. Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns. Så skriv under för en levande landsbyggd.

Skapad: 2019-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130820 130190
30 dagar 19 19

Inför SMS-livräddare i Gävleborg

Nu är det dags att Region Gävleborg tar sitt ansvar och ansluter sig till systemet SMS-livräddare! SMS-livräddare räddar massor med liv varje år (till i princip ingen kostnad alls) så varför tvekar Region Gävleborg? Hjälp till att ge din röst för att detta ska implementeras snarast - det kan vara du eller någon anhörig som drabbas nästa gång och då kan chansen till överlevnad hänga på att det finns en SMS-livräddare i din närhet!    --------------------------------------------------------------

Skapad: 2019-03-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 96 95
30 dagar 18 18

Stoppa anläggningen av ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen

Stockholms stad planerar inom projektet Norra Djurgårdsstaden att i Frihamnen anlägga ett masslogistikcenter (MLC) för hantering av förorenade massor (Diarienr E2018-03609). I miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts inom ramen för projektet framgår att den planerade verksamheten bedöms kunna ha en betydande påverkan på omkringliggande miljö, bland annat i form av utsläpp av klimatgaser, spridning av förorenade massor, buller, utsläpp till vatten samt risker vid transport. 720 000 ton massor per

Skapad: 2018-11-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 391 388
30 dagar 18 17

Rädda öppettiderna på den kommunala öppna förskolan på Lidingö

Lidingö kommuns styrande politiker planerar att dra ner budgeten för den kommunala öppna förskolan från 1,2 miljoner kronor till 600 000 kronor. Deras tanke är att en person ska arbeta där och den personen behöver inte vara utbildad förskolelärare. Detta skulle innebära en kraftig kvalitetsförsämring av verksamheten. Vill du att den kommunala öppna förskolan ska fortsätta att kunna vara en naturlig och tillgänglig samlingsplats för barn och vuxna på Lidingö så skriv på nedanstående namninsamling

Skapad: 2019-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 261 259
30 dagar 18 18

Kulturhus i Tärnsjö

SAMMANFATTNING av förslaget. Bibliotekets övervåning ekar tom. Renoveras och anpassas den vill vi använda den till att skapa ett levande kulturhus för bygden. En naturlig samlingsplats för alla, unga som gamla, där det finns plats och möjlighet till olika aktiviteter, samtal och rekreation. Syftet med kulturhuset är att utveckla de ideella engagemang och föreningar som redan finns och göra Tärnsjö till en mer levande ort där människor kan mötas och må bra. Några exempel på verksamhet:- Digital a

Skapad: 2019-10-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 81 80
30 dagar 18 18

Försvara rätten att föda hemma!

Hemförlossningsbidraget kommer stoppas, om vi inte gör något. Jag ber er att skriva under om ni tycker att kvinnor ska ha rätt att bestämma var vi ska föda - vilken förstås i förlängningen handlar det om rätten över vår egen kropp.  Be vänner skriva under, och dela, dela, dela.  Citerar Kristina Turners facebook-inlägg för en djupare förståelse av vad som sker och har skett.  "För ett par veckor sedan hölls samrådet mellan Landstingspolitiker, förvaltningen, förlossningsläkare, vårdsakkunnig bar

Skapad: 2018-06-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1891 1823
30 dagar 17 15

Kvinnors rätt till hormoner som inte ökar risken för bröstcancer

Övergångsbesvär kan effektivt och på ett säkert sätt behandlas med en kombination av östrogen och ett progesteron om livmodern är kvar eller bara östrogen om den är bortopererad. Dagens kvinnor är ofta pålästa när det handlar om fördelarna med hormonersättning och vill ha hormoner som är säkra och naturliga. Många kvinnor som läst min bok Kaos i kvinnohjärnan har lärt sig mer om de positiva effekterna av ”bioidentiska hormoner”, och går till sina läkare för att få dem utskrivna. Där får de dock

Skapad: 2016-03-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9178 8944
30 dagar 17 17Facebook