RÄDDA NORRHAVET och dess ovärderliga unika naturvärden!

FB_IMG_1712491913226.jpg

NAMNINSAMLING FÖR ATT RÄDDA NORRHAVET 

Undertecknade av denna namninsamling emotsätter sig Ålands Landskapsregerings planer på att exploatera Norrhavet, Finlands Naturskyddsförbunds Naturpärla #1, och dess ovärderliga unika naturvärden med en enorm storskalig vindkraftsindustri.

NORRHAVET ETT UNIKT NATURVÄRDE 

Norrhavet är en enastående plats - som ålänningar värnat om i generationer - där det finns unika kulturarv, som t.ex. Rannöarna, Natura 2000 område, ett rikt fågelliv och en världsunik storslagen orörd natur som även lockar turism från hela världen.
En storskalig vindkraftsindustri i Norrhavet skulle påverka det unika havslandskapet radikalt och innebära en stor påverkan för djur, fåglar, fisk och människor i området och förstöra de unika naturvärdena. Följderna av byggandet och driften av en gigantisk vindkraftsindustri skulle vara mycket omfattande och oförutsägbara.

Det vackra, i det närmaste mytomspunna havet, som bland annat gestaltats i filmen Stormskärs Maja, skulle förvandlas till ett industriområde med hundratals torn i höjd av Empire State Building, fyra gånger så höga som Getabergen.

PROPORTIONER 

Vi vill alla delta i en omställning till förnyelsebar energiproduktion. Men denna storskaliga vindkraftsindustri står inte i någon rimlig proportion till Ålands storlek och de åländska behoven för framtiden.

Vi är en mycket liten del av vår omvärld vars energipolitik och energiutveckling ligger långt över vår möjliga påverkan. Inte heller finns det idag några bevis som pekar på att Norrhavets och Östersjöns havsmiljöer skulle gå en friskare framtid till mötes av en dylik satsning.

OFÖRUTSÄGBARA KONSEKVENSER

Det finns i dagsläget allt för lite långsiktig forskning för att utreda påverkan för människor, natur och hela ekosystemet i omgivningen av storskalig havsbaserad vindkraftsindustri och sådan tillförlitlig forskning avseende långtidspåverkan kan inte anses vara möjlig att ha klar i närtiden.

Det finns en reell risk för i värsta fall oåeterkalleliga konsekvenser som ej går att förutspå i förväg och som kanske sträcker sig över generationer. Då osäkerheten är stor är risken hög och då måste det bevisade positiva utfallet vara mycket betydande.

EKONOMISK VINNING 

Storskalig havsbaserad vindkraftsindustri har ännu inte någonstans visat upp en självständig långsiktigt hållbar lönsamhet som skulle vara helt avgörande för att Åland långsiktigt skulle få stor ekonomisk vinning av exploateringen. Löften om många nya arbetsplatser och ett blomstrande näringsliv på lilla Åland till följd är omöjliga att förutspå och bevisa och framstår som mycket orealistiska.

Skulle mot förmodan en sådan positiv ekonomisk vinning uppstå så ser undertecknade ändå att det inte skulle uppväga förlusten av Norrhavet och dess ovärderliga unika naturvärden.

 

Rädda Norrhavet och dess ovärderliga unika naturvärden!

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Daniel Mattsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...