Stoppa Utvisningen Av Lisa

Stoppa utvisningen av Lisa

Lagstiftningen behöver förändras med tillägg vad
avser barn som är etablerade i Sverige.
Inte något ensamt litet barn ska behöva bli utvisat från Sverige.

I regelverket finns något som kallas
Synnerligen ömmande omständigheter”

En person som söker asyl kan i vissa fall få uppehållstillstånd trots att denne inte behöver skydd
från förföljelse.

Det finns till exempel en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter.
För att avgöra om sådana omständigheter finns i det specifika ärendet gör Migrationsverket en helhetsbedömning, där personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt undersöks.

När det gäller synnerligen ömmande omständigheter måste minderåriga ensamma barn ha ett utökat skydd.
Barn som bor i svenska familjehem ska inte utvisas till ett hemland de inte är bekanta med och inte kan tala det landets språk.
Det här torde strida mot mänskliga rättigheter.

 


Stoppa Utvisningen Av Lisa    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Stoppa Utvisningen Av Lisa lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...