Skriv under för Osby musikskola!

Visste ni att Osby musikskola var en av landets första musikskolor, grundad 1946? Under ledning av duktiga musiklärare och stöttad av ideellt engagerade föräldrar har musikskolan förmedlat kunskap och glädje genom musik till hundratals elever varje år.

Idag riskerar musikskolan att förlora mycket av sin finansiering när Osby Kommun vill göra nedskärningar. Beslut om nedskärningar är planerat att tas i början av juni, men planen läggs fram i slutet av april. Frågan är ännu inte avgjord, men det förslag som kommer att ligga till grund för beslutet innebär att musikskolans budget kan komma att halveras. Detta skulle innebära att tre av dagens sex lärartjänster försvinner och att 100 elever blir av med sin undervisning i musik. Det kommer också påverka den kvarvarande verksamheten ansenligt.

Elevföreningen Con Brio har alltid värnat elevernas rätt till en fungerande musikskolan. Nu behöver vi er hjälp!

Musikskolan och musikalisk utbildning har många positiva övergripande effekter. Forskning har visat att musicerande ökar den långsiktiga livsglädjen och elever som studerar musik presterar bättre akademiskt än sina jämnåriga. Musikskolan lockar även nya invånare till Osby och främjar gemenskapen i byn. Det är en härlig känsla att se er alla på våra konserter när vi med stolthet lyssnar på eleverna som uppträder!

Vår musikskola är en värdefull tillgång i våra barns liv och för samhället i stort. Vi behöver nu ert stöd och ber er att göra era röster hörda. Vänligen låt kommunens tjänstemän veta att ni stödjer musikskolan och vill se den välfinansierad för kommande år. Tillsammans kan vi visa att vi är många som tycker att det är viktigt med fortsatt högkvalitativ musikutbildning och alla dess fördelar för Osbys barn och vårt samhälle.

Tack för er uppmärksamhet och ert stöd!muziek.jpg

 Styrelsen för Con Brio


Con Brio Elevförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Con Brio Elevförening kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...