Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
197 2 759 Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!
Nu måste det ske en förändring! Vi startar en namninsamling som vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så att vi kan visa Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren att det är en viktig fråga som behöver prioriteras.   Barnmisshandel och lagen: Vi föreslår att man kompletterar lagen om barnaga och tydligt inkluderar psykisk misshandel och indirekt våld som...
2019-02-18
193 193 Rädda Öppna förskolan i Sävar
Politikerna i Umeå kommun har kommit med ett sparförslag som innebär att öppna förskolan i Sävar kommer att läggas ner. Den 19 juni fastställs det slutgiltiga beslutet och innan dess är vårt mål att samla in så många namn som möjligt i ett försök att rädda kvar den öppna förskolan. Vi anser att öppna förskolan har en viktig roll för barnens uppväxt i samhället. Att om föräldrarna känner varandra f...
2019-06-05
192 2 590 Stoppa utvisning av Zoolfaqar som riskerar tortyr och döden i Afghanistan
I ca 3,5 år har vår vän och familjemedlem levt i ovisshet om han kommer få stanna i Sverige eller inte. Vi fick nyligen beskedet om att Zoolfaqar fått sitt andra avslag på sin asylansökan.  Migrationsverket skriver i sitt avslag om att Zoolfaqar löper risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff eller tortyr av talibaner. Dock anser Migrationsverket att detta inte är tillräckligt al...
2019-03-11
192 192 Avveckla inte flexlinjen på Öckerö kommun år 2020.
Vi vill förhindra att avveckling av flexlinjen i Öckerö kommun sker. sista datum att skriva under är 30/6 2019...
2019-05-09
190 5 387 Lag på ID-märkning och registrering av katter nu!
Lag på ID-märkning och registrering av katter nu! Varje dag överges katter av sina ägare och antalet hemlösa katter bara ökar. Idag finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. En anledning till att detta har eskalerat är att det aldrig ställts några krav på att kattägare ska ID-märka och registrera sin katt.  Detta vill SVEKATT göra något åt! Den 1 april 2019 träder en ny djurskyddslag i kr...
2018-10-16
189 189 #skyddabarnensframtid
#skyddabarnensframtid Barnkonventionen används redan inom förskolan och skolan som styrdokument, och blir år 2020 svensk lag. Som anställda förskollärare, lärare, barnskötare och fritidspedagoger jobbar vi dagligen för alla barns bästa och för att möjliggöra varje barns chans till en positiv framtid.   Vårt arbetssätt förankras i våra styrdokument som skollagen, förskolans och skolans läroplan sam...
2019-05-19
186 186 Stoppa det förhastade beslutet att lägga ner Storkskolans högstadium ! (Stängd)
Stoppa det förhastade beslutet att lägga ner Storkskolans högstadium !  ...
2019-06-01
184 184 Bevara Bovallstrands skola
På grund av ett förslag från utbildningsnämnden i Sotenäs Kommun om att flytta mellanstadiet i Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola har vi startat en namninsamling för att få politikerna att tänka om och värna denna väl fungerande skola och arbetsplats, för ett levande samhälle året runt och trygga barn.   Vi ser att Bovallstrands skola fortsatt bör vara låg- och mellanstadieskola med tan...
2019-06-08
180 180 Rädda Karlaskolans gymnastiksal!
Kungsörs Kommun avser, i strid med gällande detaljplan och q-märkning, att riva den gamla gymnastiksalen och bygga ett garage på platsen istället. Kommunen har missat i sin hantering att byggnaden i fråga åtnjuter det starkaste bevarandeskydd som finns. Karlaskolan och dess gymnastiksal har i tidigare och nu gällande planer betraktats som extra skydds- och bevarandevärda. I den kungörelse som komm...
2019-06-03
179 179 Bevara Linderås skola Bevara Landsbygden
Som ni säkert har läst så utreds att lägga ner en fullt fungerade skola i Linderås. Detta vore en katastrof både för bygden och personal och elever. I vår skola tar vi hand om många barn som har speciella behov som har har lättare att hitta en plats i den lilla klassen och skolan än i den stora klassen och skolan. Vi har många solskens historier att berätta. Barnen trivs på vår skola och får en my...
2019-05-09
Facebook