Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Sveriges regering vill ändra grundlagen! Regeringen vill införa undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling och vaccinationsregister m.m. För att en grundlagsändring ska ske grundlagsändring måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen skyndar* nu på denna utredning och om riksdagen bifaller den lagda propositionen i sommar och återigen bifaller förslaget efter valet i höst, så kommer en

Skapad: 2022-03-18 Statistik

Förslag - Läkemedelsbehörighet för Djurvårdare

OBS! Detta är en förkortad version av förslaget. Om du önskar läsa förslaget i sin helhet kontakta Katarina Kjeller (Lidköpings Djurklinik) eller Angelica Cederin (Motala Djurklinik) Även synpunkter/kommentarer och dylikt tas tacksamt emot.   2022-03-08                                       F Ö R S L A G     Läkemedelsbehörighet för djurvårdare Jordbruksverkets föreskrifter efter 31 dec 2023  för djurvårdares läkemedelshantering inom smådjurssjukvård, motsvarande nuvarande SJVFS 2020:21 kap 5 m

Skapad: 2022-03-09 Statistik

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31 Statistik

Sluta att spara pengar på våra barns skolmat så skriv under för att barnen är värda nyttig mat i skolan!

Sluta att spara pengar på våra barns skolmat! Nu har Kungälvs kommun beslutat att inte längre servera Bregott och mellan mjölk till barnen. Kommunen tycker att barnen får i sig för mycket mättat fett och att dessa produkter är för dyra. Därför väljer de istället Flora smörgåsmargarin och lättmjölk.   Varför väljer Kungälvs kommun att bort en naturlig produkt som Bregott och ersätta den med en icke naturlig produkt? Varför skall skolbarnen få mindre fett men mer palmolja? Varför väljer ni att imp

Skapad: 2018-01-24 Statistik

Hets mot folkgrupp att bränna heliga skrifter!

I Sverige har vi yttrandefrihet och får därför demonstrera. Vi som startar denna namninsamling vill dock att det skall bli olagligt att bränna heliga skrifter för att visa sitt motstånd mot en religion på demonstrationer och i alla sammanhang. Vill man uttrycka missnöje kan man göra det, men man måste behålla en respektfull ton. Att bränna en helig skrift, varesig det är en koran eller bibel är inte respektfullt då dessa skrifter faktiskt är ett symboliskt föremål för de som är troende. Själva s

Skapad: 2023-01-26 Statistik

Behåll Ted Westerfors som kommentator på Viaplay!

Vi kräver att Ted Westerfors ska fortsätta kommentera NASCAR på Viaplay Sport Motor och Viaplay! Låt inte detta unika kunnande gå förlorat!

Skapad: 2022-12-13 Statistik

Bevara Sveavägen Cruising 8 ggr per år

Veteranbilscruisingen på Sveavägen i Stockholm är en kulturupplevelse och en folkfest som måste bevaras. Sveavägen kantas av tusentals härliga människor och det är allt från barnfamiljer till pensionärer. Detta sker endast 8 gånger per år.  Sista fredagen i varje månad mellan april och oktober samt andra lördagen i augusti då Stockholm Cruising går av stapeln.  Detta är ett mycket viktig inslag i Stockholm och måste bevaras.  Detta vill nu Miljöpartiet ta ifrån oss genom att förbjuda trafik på e

Skapad: 2022-11-11 Statistik

ENERGIUPPROPET - folket kräver lägre elkostnader!

Den ekonomiska hanteringen har vart under all kritik.Inflationen ökar, elpriserna stiger åt rekordhöjder, och det har endast börjat. Detta är något som kommer att påverka ofantligt många hushåll under vintern. Och våra politiker bemöter inte problemet i proportion till vad som behövs för att förhindra denna utveckling och den skada det kan innebära. Nyligen gick dessutom elbolagen ut med att de ville riva upp bundna avtal. De ekonomiska stödpaket politikerna lade fram som lösning, kommer e

Skapad: 2022-09-08 Statistik

TA TRANSVÅRDEN PÅ ALLVAR

Transvården har i många år varit bortprioriterad och stillastående - vi vill se en förändring nu. Kötider på 18-24 månader (minst) är inte hållbart. Det föder ångest och oro och göder den redan existerande frustrationen och psykiska ohälsan hos många som söker sig till Sveriges transvårdsavdelningar. Detta skapar också en snöbollseffekt av andra problem. Statistik visar att fler transpersoner söker vård, och kötiderna blir bara längre utan att resurserna anpassas till efterfrågan.Med denna namni

Skapad: 2022-07-28 Statistik

Lex Natthiko

Måndagen den 17 januari 2022 valde den fd buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad att ta sitt liv. Han hade ALS och valde att svälja "ett glas smoothie med det gängse preparatet."I en text på FaceBook, som Björn skrev innan sin död, skriver han också:  "Tycker du som jag, att alla, under vissa omständigheter, borde få samhällets hjälp till en värdig och trygg död, så gör dig hörd. Lex Natthiko, inte mig emot." Vi som signerat denna lista tycker som Björn. Vi vill att alla ska ha rätten att få dö

Skapad: 2022-01-18 Statistik

Det är inte ok att bränna!

Det är inte ok att bränna Koranen, bibeln, Bhagavadgita, Daodejing, Guru Granht Sahib, Lotussutran, Mormons bok, Nihonshoki, Rigveda, Torah, Tripitaka och alla andra heliga böcker. Alla religioner har rätt att vördas av kärlek ❤️.

Skapad: 2023-01-26 Statistik

Vi vill att UL:s buss 119 ska gå till Norrhällby igen

UL:s buss 119 har fått en ny linjesträckning som innebär att sträckan Jälla till Norrhällby blir utan busstrafik. Det innebär att hundratals människor (däribland många barn och ungdomar) som bor i närheten av denna sträckning blir utan kollektivtrafik. Det är för långt att gå eller cykla till Skölsta eller Jälla, särskilt för de som bor i Halmbyboda, där det finns många barnfamiljer och andra i behov av kollektivtrafik, som har förlitat sig på denna busslinje när de flyttade dit.   Vårt förslag

Skapad: 2022-12-10 Statistik

Stoppa NCC:s planerade bergtäkt i närhet till Kallfors och Järna

STOPPA BERGTÄKTEN Ncc har ansökt om att starta en bergtäkt inom vårt närområde. Detta projekt vid uppdragsnamn Gerstaberg måste genast stoppas. Bergtäkten kommer innebära stor negativ påverkan på vår miljö och djurliv. Vårt befintliga djurliv kommer tvingas bort från skogen och kanske till och med försvinna från vårt område. I rapporten nämns att "myr runt Vaskasjöarna" har tilldelats ett mycket högt naturvärde. Men absolut inte av NCC. Utsläppen kommer öka betydande av den kraftigt ökade trafik

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Vindkraftspark söder om Föglö

Jag motsätter mig etableringen av en vindkraftspark söder om Föglö.

Skapad: 2022-11-17 Statistik

Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!

Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!   För bakgrundsinformation, se längre ner.      Vi som studerar kyrkomusik på Musikhögskolan i Piteå vid Luleå Tekniska Universitet anser att den pastoralteologiska delen av utbildningen (som ges av Svenska Kyrkans utbildningsinstitut, SKUI) är utformad på ett mycket bristfälligt sätt. Som det ser ut nu ska vi efter den treåriga utbildningen på musikhögskolan är klar antingen flytta 780 kilometer söderut för att kunna läsa den ordinarie halvfartsut

Skapad: 2022-10-31 Statistik

NOLLTOLERANS MOT DJURPLÅGERI

Flera katter hittades döda – utredningen läggs ner: "Många är besvikna" Vi är emot att utredningen läggs ner, vi vill att utredningen ska återupptas och det ska vara straffbart. Nyligen har en hund misshandlats och tortuerad av samma förövare som släpptes fri.  Katter har försvunnit kring Slätta Damm på Hisingen i Göteborg de senaste åren och i minst tre fall har de hittats döda. Skador på kropparna har väckt misstankar om att de blivit misshandlade till döds. Många är fortfarande försvunna utan

Skapad: 2022-04-22 Statistik

Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp! Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna från att kunna sexuellt utnyttja tonårsbarn. Idag kan vuxna utnyttja att lagen ser mellan fingrarna om ett barn är byxmyndig, vilket sker när ett barn fyller 15 år. Med en Byxskyddslag får alla barn under 18 år samma lagliga skydd. Signera vår namninsamling för att skydda tonårsbarn i Sverige! Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men u

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Mitt namn är Tim, jag är en glad liten pojke på 3 år med lysande framtidsutsikter. Jag bor på landet med min familj, där är jag trygg. Jag omhändertogs av socialtjänsten och placerades i ett familjehem när jag bara var 11 dagar gammal, nu ska jag utvisas. Ett omhändertagande av sociala myndigheter och en placering i familjehem kunde inte trygga mig, det vägde inte tyngre än ett medborgarskap i ett annat land, i mitt fall Nigeria.  Socialdomstolarna, myndigheterna, barnkonventionen, socialrätten

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Återigen så vill man montera ner sjukhuset i Lidköping på bekostnad av likväl vårdtagare som personal. Genom föreslaget att ta bort jouroperationsoperationen.  Det senare förslaget att stänga kirurgoperationen kom inte som en överraskning, men tillsammans för förgående så innebär det slutet på vårt akutsjukhus.  Med den här namninsamlingen hoppas jag att flertal visar sitt missnöje och står upp mot både politiker och tjänstemän som vill montera ner den fantastiska vård som ges i Lidköping.

Skapad: 2021-03-16 Statistik

Ta tillbaka Ramslök med lite Chili

I November gjorde Estrella det dummaste de kunnat göra.  De förlorade en konsument. Smaken "Ramslök med lite chili" stoppades i produktion. Man slutade med det för gott. Detta är den förmodligen bästa smaken på chips som tillverkats och substitutet "Vitlök, Gräslök med chili" är ej giltigt.    Såhär kan vi inte ha det.  De måste upphöra att upphöra omedelbart!   Vi är många som är trogna kunder av vårat favorit-chips-märke, Estrella. Men dessvärre har vi tvingats vända oss till konkurrenter.  Me

Skapad: 2021-01-20 Statistik