Rädda Vårbergsgeriatriken

Geriatriken i Vårberg hotas av nedläggning under nästa år, beslut kommer att fattas den 27/5 i HSN. Beställarplan för framtidens geriatriska vård (inneliggande sjukvård för multisjuka äldre) och tjänsteutlåtandet finns för alla att ta del där förslaget är att avveckla dagens vårdval inom geriatrik och lägga ner geriatriken i Vårberg: https://www.regionstockholm.se/demokrati-politik/protokoll-och-handlingar/politiska-sammantradeshandlingar/#--chn-5588596f5ce449-5821970c7c333227563-3c7726f96cea6967131-0721a57aa2536967140

 

Vi som arbetar på geriatriken i Vårberg är mycket stolta över den verksamhet som bedrivs och anser att den är viktig för den sköra äldre befolkningen i närområdet. Vi öppnade för mer än 4 år sedan och bedriver nu geriatrisk slutenvård med 66 vårdplatser, endast enkelrum i nyrenoverade och anpassade lokaler. Många ur personalen har varit med och byggt upp verksamheten och har ett stort engagemang. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare med c:a 130 medarbetare där många bor i närområdet.  

 

Vårbergsgeriatriken ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i Skärholmen, ett område under snabb expansion och utsett som en regional stadskärna. Det finns ingen annan vårdaktör som bedriver geriatrik i det geografiska området. Vårt upptagningsområde är Skärholmen, Huddinge, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Botkyrka samt till viss del Södertälje. Vi är en etablerad verksamhet med god samverkan med kommun och andra vårdgivare i upptagningsområdet och deltar i Klustermötet inom Huddinge. Personalgruppen är mångkulturell och mångspråkig, likaså våra patienter.  

 

Vi som arbetar på geriatriken i Vårberg motsätter oss förslaget och kan inte se hur motiveringarna i tjänsteutlåtandet kan räcka då dessa är bristfälliga. Låt söderort behålla Vårbergsgeriatriken för en mer god och nära vård för multisjuka äldre!

#räddavårbergsgeriatriken

Ledningsgruppen för Vårbergsgeriatriken: Maria Lagergren, Daniel Bergström, Arjeta Buqinca, Gabriella de Basso, Ako Darwesh, Aicha Bouhmadi, Pia Heder, Brita Eriksson de Franco-Cereceda    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ledningsgruppen för Vårbergsgeriatriken: Maria Lagergren, Daniel Bergström, Arjeta Buqinca, Gabriella de Basso, Ako Darwesh, Aicha Bouhmadi, Pia Heder, Brita Eriksson de Franco-Cereceda kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Ledningsgruppen för Vårbergsgeriatriken: Maria Lagergren, Daniel Bergström, Arjeta Buqinca, Gabriella de Basso, Ako Darwesh, Aicha Bouhmadi, Pia Heder, Brita Eriksson de Franco-Cereceda tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...