Stoppa nedskärningarna på Enebybergs skola

Till politiker i utbildningsnämnden i Danderyds kommun

Vi som skriver under detta brev är föräldrar till barn som går i Enebybergs skola, och andra engagerade invånare i Enebyberg .

Vi vill protestera mot de stora nedskärningar som våra barns skola nu tvingas genomföra, med kort varsel och till stor del på grund av en ändring av skolornas hyresmodell som genomförs i kommunen. Den nya hyresmodellen missgynnar stora skolor som Enebybergs skola, och är istället fördelaktig för mindre skolor som har ett lägre elevantal men stora lokaler.

Vi menar att det är orättvist att man låter nedskärningar i personal i skolor som vår, och förmodligen även i andra större skolor i kommunen, bekosta lokaler som andra skolor kanske inte ens till fullo utnyttjar. Rimligare vore att samordna de elever som har för stora lokaler till mindre eller färre sådana, och spara in kostnaden där istället för att behöva varsla personal.

Känslan av orättvisa förstärks dessutom av att Enebybergs skola just nu genomgår en upprustning och väldigt många elever är hopträngda på en för liten skolgård med "tillfälliga" baracker. Således har en kraftig hyresökning sammanfallit med en kraftig kvalitetssänkning av våra barns skolmiljö.

Angående varslen så handlar det i nuläget om 7-8 personer som kommer att få sluta sina tjänster på Enebybergs skola, enligt uppgift från rektor. Det innebär att man utslaget på alla årskurser blir en person mindre på fritids per årskurs, samt en mindre i matbespisningen. Detta är stora skillnader som kommer att märkas. Vi har fått besked om att det inte ska bli några nedskärningar inom lärarlaget, men självklart innebär en minskning av personalen på fritids också en ökad arbetsbörda för lärarna. De får då mer administration och/eller större ansvar för fritidsverksamheten, och därmed mindre tid att lägga på den pedagogiska undervisningen. Fritidspersonalen är också ett stöd vid undervisning som nu kommer att minska.

I media har Hanna Bocander uttalat att pengar tillförts skolorna i kommunen just för att undvika varsel, men dessa pengar har uppenbarligen inte räckt till våra barn. Danderyd är en rik kommun och det är obegripligt att då inte kunna undvika denna typ av konsekvenser. Särskilt när nerdragningar inte fördelas rättvist eller på ett rimligt sätt mellan olika skolor.

Vi önskar därför att kommunen tillför extra medel eller på annat sätt ser till att bevara personaltätheten för våra barn.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Alice Thorburn lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...