Nej till en tredje fotbollsplan utanför TSK's klubbstuga!

I april skickades planerna för en tredje fotbollsplan vid Brantbrink ut på samråd av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Som bilden nedanför visar, sammanfaller planområdet med det område som varje vecka används för träning av våra yngsta grupper. Förslaget innebär dessutom att endast en smal korridor lämnas kvar från klubbstugan till skogen söderut.

Vi i TSK’s styrelse menar att det är helt orimligt att man från kommunens håll på detta sätt kan tänka sig att premiera en idrott på bekostnad av en annan. Vi kan heller inte se det rimliga i att anlägga ytterligare en fotbollsplan vid Brantbrink för att täcka ett behov som kommer av inflyttningen till Riksten, med de stora tillgängliga ytor som finns där. Förslaget tar dessutom inte hänsyn till förnyade trafik-och parkeringsproblem som kan förväntas i och med att man skapar ökade förutsättningar för fotbollen.

Om du vill vara med och göra din röst hörd för att förhindra planerna – skriv under vår namninsamling som kommer att översändas till kommunen innan beslut fattas.
Obs senast 12 maj behöver vi din namnunderskrift!

Planförslag.JPG


Lars Nordin, styrelseledamot, Tullinge SK    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lars Nordin, styrelseledamot, Tullinge SK kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...