Begäran om extra årsmöte i IFK Norrköping FK.

Org.nr. 825000-1644

Föreningsnummer 02291-15

 

Enligt stadgarna 22 § ska extra årsmöte hållas om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det och inom de tidsramar som anges i paragrafen.

 

Härmed begär jag som medlem i IFK Norrköping att ett extra årsmöte hålls enligt 22 § för att ta beslut om:

- val av ny valberedning

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Victor Thapper kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...