Rädda Medis!

I Mariehamns stad vill nu både tjänstemän och politiker kasta ut Medis ur Böndernas hus utan att ha nya lokaler ordnade. Det betyder att Medis’ verksamhet splittras, att arbetsförhållandena för både lärare och administration försämras. För kursdeltagarna betyder det också försämringar. Medborgarinstitutet har verkat på Åland i över 75 år och Medis i Böndernas hus har blivit en viktig träffpunkt för många. 

Vi undertecknade ber att stadens tjänstemän och beslutsfattare tänker om och låter bli att säga upp hyresavtalet med Landskapets pensionsfond som äger Böndernas hus. Där finns klassrum och kansliutrymmen som i över 20 år fungerat utmärkt. Det är nära till bussplan, till biblioteket och till stadens centrum. Det är viktigt att Medis’ administration och en stor del av kursverksamheten är på samma plats. I Böndernas hus finns väl utrustade ämnesrum för musik, bildkonst, data, matlagning med mera. Det finns ljusa och rymliga klassrum, utrustade med modern teknik, och lokalerna är trivsamma och lättillgängliga.

Medis’ verksamhet är viktig för det åländska samhället. Att gå på kurs på Medis är givande på många plan: man får lära sig nya saker och utvecklas som person och man får nya kontakter. På Mediskurser träffas folk i olika åldrar, med olika yrken och olika hemorter. Oberoende av ålder är det viktigt både med gymnastik och det välbefinnande som det ger och med andra kurser som gynnar välbefinnandet. Att sjunga i kör, att lära sig spela ett nytt instrument, att lära sig nya språk och utveckla sitt IT-kunnade, att få utvecklas t ex inom konst och hantverk är viktigare än man kanske kan tro om man inte tänker efter. 

Rädda Medis! Tvinga inte Medis att flytta bort från Böndernas hus till en splittrad tillvaro i olika byggnader här och där. I Böndernas hus kan Medis fortsätta att blomstra. Splittras varksamheten på olika verksamhetsställen riskerar Medis att förminskas och förtvina. Rädda Medis!


Siv Ekström och Eva Sundberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Siv Ekström och Eva Sundberg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...