Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Vi instämmer i vad politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd i full enighet anförde i sitt remissvar till förslaget till ”Översyn av hastighetsgränser i Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm - remiss från trafikkontoret,T2016-01750 Dnr 1.5.3.313-2016”: "Förändringar i hastighetsgränser kan inte ske utan noga överväganden och med stor kännedom om de lokala trafikmönstren och de boendes önskemål. Att det alltid ska vara högst 30 km/tim på vägar och gator som passerar skolor anser vi vara självklart.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 185
2021 185 185

Bevara smedjebacken

Hej! Som de flesta vet är Smedjebacken  på tal om att avvecklas.  Jag jobbar själv på Smedjebacken och har negativ inställning till att avveckla. Anledningen är många tycker jag. Jag läste Lars Lindströms inlägg i hallandsposten och tog kort på de och la ut på Facebook, inlägget jag la upp har 40 delningar, vilket är väldigt mycket med tanke på vårt lilla samhälle och det är bara från min sida, hur det delats från andra facebookanvändare vet jag dock inte.  Det kom ett inlägg i en grupp på Faceb

Skapad: 2021-01-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 175 170
2021 175 170

Stoppa NCC:s planer för utökad verksamhet vid skärlunda

NCC Ballast planerar utöka sin verksamhet. Denna utökning kommer bland annat medföra en ökning av trafik till och från deras område med mellan 20-70%. Arbete från kl 06-22. En sådan utökning kommer leda till sämre luftkvalité och en hårdare belastning på vägen, samt än mer påfrestningar på våra bilars lack. Detta är endast ett fåtal av de negativa konsekvenser som detta kommer leda till.  

Skapad: 2021-01-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 175 175
2021 175 175

Alla ska kunna bo kvar - Stöd Kalendervägen 6-18!

Stöd hyresgästerna på Kalendervägen 6-18! När nödvändiga renoveringar står för dörren på Kalendervägen 6-18 passar Bostadsbolaget på att tvinga fram åtgärder som många hyresgäster inte har bett om och inte har råd med. Bostadsbolagets åtgärdsförslag pekar mot hyreshöjningar på 40 till 50 procent. Samtidigt uppger 80 procent av hyresgästerna i en enkät att de kommer tvingas flytta om hyran höjs med mer än 1000 kronor. Hyresgästerna har inte fått någon riktig möjlighet att påverka och Bostadsbola

Skapad: 2020-11-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 558 551
2021 175 170

Legalisera medicinsk cannabis nu!

Då läkemedelsverket systematiskt nekar licensansökningar för medicinsk cannabis och rättsväsendet systematiskt åtalar och fäller alla med det medicinska behovet för brott så försämras folkhälsan allt mer - och det går fort! Med all den forskning som finns idag rörande medicinskt bruk av cannabis är det orimligt att inte se över lagstiftningen angående detta och helt legalisera medicinsk cannabis! Det finns egentligen inget belägg för att cannabis generellt ska vara olagligt men när det gäller de

Skapad: 2020-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 226 222
2021 169 165

Bevara Alléskolan i Kungsbacka

Detta är en namninsamling som har som mål att få politikerna i Kungsbacka kommun att inse att många invånare i vår stad vill att Alléskolan ska få vara kvar.  Namninsamling syftar till att Alléskolan ska bevaras och restaureras, och användas på ett sätt som gagnar Kungsbacka och dess invånare.  För många människor finns det ett stort värde i att bevara och restaurera gamla byggnader istället för att riva och bygga nytt. Denna byggnad är dessutom i gott skick enligt en besiktning som nyligen gjor

Skapad: 2020-12-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 181 180
2021 154 153

STOPPA LAMMET & GRISENS UTBYGGNADSPLANER!!!

Vi protesterar mot Lammets & Grisens planer att bygga hotell, spa, gym, bubbel- och swimmingpool. Fas 1 kommer att innehålla 26st 2-bäddars hotellrum, stugor, samt 12 st 2 bäddars hotellrum, stugor, i 2 våningar. Fas 2 kommer att innefatta större byggnationer som ännu inte har specificerats. Det tilltänkta området innefattar bl.a byggnationer, parkeringsplatser, lekplats och lokalgator och kommer att omfatta totalt ca 5 hektar. Flera känsliga områden ligger i omedelbar anslutning till den ti

Skapad: 2021-01-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 153 150
2021 153 150

AVGÅ, LISELOTT SJÖQVIST!

Vi har läst avslöjanden i media om hur Liselott Sjöqvist, chef för akutsjukvården och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västmanland, åkt till Spanien mitt under brinnande corona-pandemi. I det första avslöjandet kom det fram att hon rest dit under julen. Hon uttalar sig i en SVT-intervju (länk nedan) där hon dels söker medlidande och till sitt försvar bland annat säger: - Jag jobbar alltid på sommaren. Jag har ingen semester på sommaren. Det har jag inte haft de senaste fem åren. I vanl

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 149 149
2021 149 149

Låt rullstolsburna Ibrahim stanna!

Ibrahim al Waheed i Halmstad är 7 år gammal. Han har bott i Sverige sen 6 år tillbaka. Ibrahim är rullstolsburen och kan inte leva ett normalt liv utan sina hjälpmedel. Barnkonventionen, som är svensk lag, är tydlig med att man ska se till barnens bästa i alla lägen, och ändå ska han utvisas till ett land där han kan inte leva ett normalt liv. Det som gör det än värre är att hans hjälpmedel inte kommer komma med. Denna namninsamling är enkel, i första hand se till att Ibrahim särskilda behov oc

Skapad: 2020-11-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5917 5813
2021 148 147

LÅT ILSBO PIZZERIA VARA KVAR!

För några veckor sedan fick vi Ilsbobor reda på att Ilsbo Pizzeria ska stängas ner då SMP, som håller till i samma byggnad, gått ut med att lokalen som pizzerian håller till i ska användas till att bygga nya kontor. Dock verkar det som att den riktiga anledningen är att köket underkänts av Miljökontoret/Hälsomyndigheten och SMP verkar inte anse att det är värt att lägga pengar på att förnya köket så att pizzerian kan fortsätta som vanligt. Detta är inte okej! Pizzerian är det enda mötesplatsen v

Skapad: 2021-01-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 144 143
2021 144 143