Jämlik Kulturskola i Härjedalens kommun

Vi som skriver under detta är emot Härjedalens kommunstyrelses beslut att halvera tjänstebudgeten för Härjedalens Kulturskola, från 4 heltidstjänster till 2 heltidstjänster.

Om kommunstyrelsens beslut får gälla kommer antalet elever som för nuvarande går i Kulturskolan minska med ca 60% och inga nyanmälningar kan tas in.

Detta beslut leder även till att verksamheten läggs ner på vissa orter. I och med detta finns ingen likvärdighet och jämlikhet mellan orterna i Härjedalens kommun. Beslutet strider också emot barnkonventionen och barnens rätt till kultur.

Musikkompetensen i form av musiklärare kan försvinna från orten eftersom musiklärarna eventuellt söker andra jobb.

Härjedalens kommun ger med detta beslut även ett mindre utbud för barn och unga, och tanken på att flytta till kommunen minskar sin dragningskraft, som i sin tur leder till sämre utveckling i kommunen

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anne Kortell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...