Stöd för Dr Jan Castenhag

Ledningen vid Smedjebackens vårdcentral har beslutat att inte förlänga Dr Jan Castenhags anställning som löper ut sista mars -24. För mer bakgrund ang Smedjebackens vårdcentral och rådande turbulens hänvisas till SVT och Nya Ludvika tidnings inslag. Flera i personalen har under lång tid försökt lyfta problem på arbetsplatsen.

Vi vill med denna skrivelse framföra vårt missnöje till högsta chef, med förhoppning att man omvärderar beslutet.

Jan har varit verksam som husläkare i Smedjebacken/Ludvika sedan början av 2000-talet, och har under snart 25 år utgjort en trygg punkt för oss patienter och även kollegor. Jan är en omtalat duktig och uppskattad läkare och kollega, med bred kompetens och en vinnande personlighet.

Vi är uppriktigt oroade hur kontinuitet och patientsäkerhet kommer drabbas, då en fast läkare försvinner. En läkare som också bor på samma ort som han arbetar, och därmed har mycket god kännedom om sina patienter som inte kan fås annan väg.

Smedjebacken har dragits med problem under många år att få fasta läkare till vårdcentralen, och varit helt beroende av stafettläkare.

Nu sedan 2022 finns möjligheten att vända den trenden, där utbildningsdoktorer i skrivande stund har visat intresse att få tjänstgöra på vårdcentralen tillsammans med nuvarande fasta.

I tiden ligger "god och nära vård" samt en vård med minsta möjliga hyrbemanning. Då förutsätter man att regionen gör allt i sin makt att behålla sina fasta doktorer och att ledningen planerar för framtiden och Smedjebackens invånare.

Härmed visar vi Jan vårt fulla stöd och förtroende. Vi kräver att beslutet omprövas angående förnyat anställningsavtal.