Ta hem sexorna på Östra Tjörn

Vilka är vi och vad vill vi?

Under de senaste åren har en modell tillämpats där elever i årskurs 6 på Kållerkärr skola, Fridas Hage samt Myggenäs skola flyttats till högstadieskolan Häggvall på Östra Tjörn.

Det finns starka argument för att behålla årskurs 6 inom ramen för mellanstadiet. Dessa rör sig om allt från pedagogisk kontinuitet och trygghet till likvärdighet i utbildningen och fysisk lärmiljö. Det är viktigt att vi som ett samhälle tar hänsyn till alla dessa aspekter för att fatta ett beslut som bäst gagnar våra barns utveckling och framtida framgångar.

Vi är en engagerad gemenskap och vår målsättning är tydlig:
För att säkra en gynnsam utbildningsmiljö och en rättvis utveckling för våra barn kräver vi att årskurs 6 återförs från Häggvallskolan till Myggenäs skola, Fridas Hage och Kållekärrs skola från och med läsåret 2024/2025.

Skriv under uppropet för att visa komunal politerkan och skolnämnden att det finns en stark röst för förbättring och mötupp på demostration 14 december

För mer information besök: www.tahem6orna.nu

 

All information skyddas av GPDR lagstifning och kommer nedast användas för  insamlingens syfte och raderas efteråt. 


Myggenäs skolråd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Myggenäs skolråd lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...