Ta hem sexorna på Östra Tjörn

Vilka är vi och vad vill vi?

Under de senaste åren har en modell tillämpats där elever i årskurs 6 på Kållerkärr skola, Fridas Hage samt Myggenäs skola flyttats till högstadieskolan Häggvall på Östra Tjörn.

Det finns starka argument för att behålla årskurs 6 inom ramen för mellanstadiet. Dessa rör sig om allt från pedagogisk kontinuitet och trygghet till likvärdighet i utbildningen och fysisk lärmiljö. Det är viktigt att vi som ett samhälle tar hänsyn till alla dessa aspekter för att fatta ett beslut som bäst gagnar våra barns utveckling och framtida framgångar.

Vi är en engagerad gemenskap (de flesta är föräldrar) och vår målsättning är tydlig:
För att säkra en gynnsam utbildningsmiljö och en rättvis utveckling för våra barn kräver vi att årskurs 6 återförs från Häggvallskolan till Myggenäs skola, Fridas Hage och Kållekärrs skola från och med läsåret 2024/2025.

Vi har lämnat in över 900 namn till kommunen sen december -23 , men vi forstätter namninsamlingen för att få kommunen att förstå att det är ett stort folkligt stöd att få tillbaka 6orna där de hör hemma. Nästa inlämning är den 18:e april.

För mer information besök: www.tahem6orna.nu

 

All information skyddas av GPDR lagstifning och kommer nedast användas för  insamlingens syfte och raderas efteråt. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att tahem6orna.nu lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...