Stoppa nedläggningen av Brittsbo Förskola

Gällande förslaget att stänga flera förskolor i Östersund vill vi göra våra röster hörda och göra det klart att vi vill ha kvar Brittsbo Förskola.

Idag går det över 70 barn på förskolan, det är just nu fullbelagt och det står flera barn i kö för att få en plats. 

Att stänga verksamheten i Brittsbo skulle innebära en stor försämring av tillvaron för familjerna som bor här.

De största faktorerna: 

* Det skulle innebära större barngrupper på uppemot 30 barn per avdelning, vilket inte gynnar barnens utveckling.

* Beslutet skulle öka bilberoendet och motstrider målet fossilfritt Östersund 2030 - många familjer i Brittsbo skulle behöva ta bilen istället för cykel och gång som i dagsläget.

* Det gör det svårt för invånarna att ha tillit till kommunen som svänger 180 grader i sina beslut, inom ca ett år, och har sedan tidigare visat att livsmiljön i Brittsbo ligger lågt i prioriteringsordningen. (Tidigare beslut finns om att förskola ska finnas i Brittsbo)

* Det handlar om det större samhällsperspektivet - att vi ska utgå från barnens bästa och inte vad som ser bäst ut i ett Exceldokument i en budget. 

* Om förskolan stänger i Brittsbo blir det en direkt påverkan på områdets attraktivitet. Vilket på sikt, mest troligt, kommer påverka bostadspriserna.
 

Vi skulle vilja se att tjänstepersoner och politikerna lyfter blicken och istället för att prata kostnader skulle prata om välmåendet av barn, kommunanställda och invånare. Vi skulle vilja se kreativa förslag och lösningar istället för avveckling och centralisering.

 
Tack för att du skriver på och hjälper till att påverka!
 
 

Brittsbo Ängar 1    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Brittsbo Ängar 1 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...