Stoppa hotet om nedläggning av varmvattenbassängen i Lund!

Varmvattenbassängen på Reumatologen SUS i Lund hotas av nedläggning! Var med och påverka genom att underteckna denna namninsamling. Din röst är mycket viktig!  

 

Av Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) 8 kapitel 1 § och 7 § framgår det tydligt att Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Detta innefattar bland annat habilitering och rehabilitering. Många personer med reumatisk sjukdom upplever att de tack vare träning i varmvattenbassäng kan fungera bättre i vardagen. De kan träna och arbeta mer och allmäntillståndet upplevs som bättre.  

 

Reumatikerdistriktet Skåne och Reumatikerföreningen i Lundabygden betonar starkt orimligheten i att stänga ner en så viktig möjlighet för habilitering och rehabilitering. Region Skåne uppmanas därför att inte genomföra planerna om att stänga ner varmvattenbassängen på Reumatologen SUS i Lund.


Jessica Christerdotter Lisborg, Reumatikerdistriktet Skåne    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jessica Christerdotter Lisborg, Reumatikerdistriktet Skåne kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...